Knud Knudsen

Parti fra Horre mod Botten, Røldal

Nistov og Oppistov

Gård, Bolighus, Vann, Løe, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1622-08360