Atelier KK

[Interiør fra kontor, Haukeland Søsterhjem]

Interiør fra kontor, Haukeland Søsterhjem

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Telefon, Lampe, Sykepleier, Nurse, Skrivebord, Søsterhjem

Fotografi ubb-kk-n-447-041

Atelier KK

[Sykepleierstudenter i arbeid, Haukeland sykehus]

Sykepleierstudenter i arbeid, Haukeland sykehus

Kvinner i arbeid, Women at work, Hospital, Sykehus, Student, Yrkesklær, Sykepleier, Nurse, Pasient, Patient, Bed, Seng, Søsterhjem

Fotografi ubb-kk-n-447-045

Atelier KK

[Interiør fra laboratorium, Haukeland sykehus]

Interiør fra laboratorium, Haukeland sykehus

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Hospital, Sykehus, Student, Yrkesklær, Sykepleier, Nurse, Laboratorium, Søsterhjem

Fotografi ubb-kk-n-447-042

Atelier KK

[Sykepleierstudenter, interiør Haukeland Søsterhjem]

Sykepleierstudenter, interiør Haukeland Søsterhjem

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Student, Bokhylle, Yrkesklær, Sykepleier, Nurse, Søsterhjem

Fotografi ubb-kk-n-447-038

Atelier KK

[Interiør fra klasserom, Haukeland Søsterhjem]

Interiør fra klasserom, Haukeland Søsterhjem

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Lærer, Teacher, Student, Classroom, Klasserom, Vask, Sykepleier, Nurse, Blackboard, Tavle, Søsterhjem

Fotografi ubb-kk-n-447-044

Atelier KK

[Interiør fra klasserom, Haukeland Søsterhjem]

Interiør fra klasserom, Haukeland Søsterhjem

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Lærer, Teacher, Student, Classroom, Klasserom, Sykepleier, Nurse, Taklampe, Søsterhjem

Fotografi ubb-kk-n-447-043

Atelier KK

[Interiør klasserom, med sykepleierstudenter, Haukeland Søsterhjem]

Interiør klasserom, med sykepleierstudenter, Haukeland Søsterhjem

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Student, Classroom, Klasserom, Yrkesklær, Taklampe, Pult, Søsterhjem

Fotografi ubb-kk-n-447-039

Atelier KK

[Interiør fra Haukeland Søsterhjem]

Interiør fra Haukeland Søsterhjem

Bord, Stol, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Student, Yrkesklær, Sykepleier, Nurse, Bed, Seng, Søsterhjem

Fotografi ubb-kk-n-447-040

Atelier KK

[Interiør fra kjøkken, sykepleierstudenter, Haukeland Søsterhjem]

Interiør fra kjøkken, sykepleierstudenter, Haukeland Søsterhjem

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Kjøkken, Gryte, Student, Yrkesklær, Sykepleier, Nurse, Komfyr, Søsterhjem

Fotografi ubb-kk-n-447-046