Atelier KK

[Interiør fra kontor, Haukeland Søsterhjem]

Interiør fra kontor, Haukeland Søsterhjem

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Telefon, Telephone, Lampe, Sykepleier, Skrivebord, Søsterhjem

Fotografi ubb-kk-n-447-041

Atelier KK

[Sykepleierstudenter i arbeid, Haukeland sykehus]

Sykepleierstudenter i arbeid, Haukeland sykehus

Kvinner i arbeid, Yrkesklær, Sykehus, Student, Sykepleier, Pasient, Seng, Søsterhjem

Fotografi ubb-kk-n-447-045

Atelier KK

[Interiør fra laboratorium, Haukeland sykehus]

Interiør fra laboratorium, Haukeland sykehus

Kvinne, Kvinner i arbeid, Yrkesklær, Sykehus, Laboratorium, Student, Sykepleier, Søsterhjem

Fotografi ubb-kk-n-447-042

Atelier KK

[Sykepleierstudenter, interiør Haukeland Søsterhjem]

Sykepleierstudenter, interiør Haukeland Søsterhjem

Kvinne, Kvinner i arbeid, Yrkesklær, Bokhylle, Student, Sykepleier, Søsterhjem

Fotografi ubb-kk-n-447-038

Atelier KK

[Interiør fra klasserom, Haukeland Søsterhjem]

Interiør fra klasserom, Haukeland Søsterhjem

Kvinne, Kvinner i arbeid, Lærer, Tavle, Student, Klasserom, Vask, Sykepleier, Søsterhjem

Fotografi ubb-kk-n-447-044

Atelier KK

[Interiør fra klasserom, Haukeland Søsterhjem]

Interiør fra klasserom, Haukeland Søsterhjem

Kvinne, Kvinner i arbeid, Lærer, Taklampe, Student, Klasserom, Sykepleier, Søsterhjem

Fotografi ubb-kk-n-447-043

Atelier KK

[Interiør klasserom, med sykepleierstudenter, Haukeland Søsterhjem]

Interiør klasserom, med sykepleierstudenter, Haukeland Søsterhjem

Kvinne, Kvinner i arbeid, Yrkesklær, Taklampe, Student, Klasserom, Pult, Søsterhjem

Fotografi ubb-kk-n-447-039

Atelier KK

[Interiør fra Haukeland Søsterhjem]

Interiør fra Haukeland Søsterhjem

Bord, Stol, Kvinne, Kvinner i arbeid, Yrkesklær, Student, Sykepleier, Seng, Søsterhjem

Fotografi ubb-kk-n-447-040

Atelier KK

[Interiør fra kjøkken, sykepleierstudenter, Haukeland Søsterhjem]

Interiør fra kjøkken, sykepleierstudenter, Haukeland Søsterhjem

Kvinne, Kvinner i arbeid, Yrkesklær, Kjøkken, Gryte, Student, Sykepleier, Komfyr, Søsterhjem

Fotografi ubb-kk-n-447-046