Norvin Reklamefoto

Roll, Trygve

Roll, Trygve & Co. A/S. Tjæreprodukter, leveranse til industri og fiskeribehov.

Tønne, Industri og Håndverk, Industriområde

Fotografi ubb-nor-r-0553

Ukjent

[Tørking av fisk på svaberg]

Skarholmen, Askøy

Arbeider, Fiske og fangst, Fisk, Fiskebåt, Klippfisk

Fotografi ubb-bs-ok-18452

Norvin Reklamefoto

Roll, Trygve

Roll, Trygve & Co. A/S. Tjæreprodukter, leveranse til industri og fiskeribehov.

Tønne, Skur, Industri og Håndverk, Industriområde

Fotografi ubb-nor-r-0554

Ralph L. Wilson

(Tittel på bildet er gitt av fotografen)

Skarholmen

Kyst, Holme

Fotografi ubb-wil-p-047

Norvin Reklamefoto

Roll, Trygve

Roll Trygve & Co. A/S. Tjæreprodukter, leveranser til industri og fiskeribehov.

Tønne, Industri og Håndverk, Fartøy, Industriområde

Fotografi ubb-nor-r-0551

Norvin Reklamefoto

Roll, Trygve

Roll Trygve & Co. A/S. Tjæreprodukter, leveranser til industri og fiskeribehov

Tønne, Industri og Håndverk, Industriområde

Fotografi ubb-nor-r-0552