Knud Knudsen

Hitterdals Kirke i Telemarken

Gravplass, Stavkirke, Trekors

Fotografi ubb-kk-1622-08959

Knud Knudsen

Hitterdals Kirke i Telemarken.

Heddal stavkirke er Norges største stavkirke. Kirken er treskipet med svalgang og halvrund koravslutning. Den er trolig bygt ca. 1250. Kirken er restaurert i 1850-1851, og reparert hundre år senere.

Stavkirke, Dragehoder, Trekors

Fotografi ubb-kk-1318-0651

Knud Knudsen

Hitterdals Kirke i Telemarken

Stavkirke, Trekors

Fotografi ubb-kk-1622-08957

Knud Knudsen

Parti fra Hitterdalen, Telemarken

Stavkirke, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ns-0838

Knud Knudsen

Hitterdals Kirke, Telemarken

Stavkirke

Fotografi ubb-kk-ncx-0082

Knud Knudsen

Hitterdals Kirke, Telemarken

Stavkirke

Fotografi ubb-kk-ns-0835

Knud Knudsen

Parti fra Hitterdalen, Telemarken

Stavkirke, Skigard

Fotografi ubb-kk-ns-0832

Knud Knudsen

Hitterdalskirke, Telemarken.

Gravplass, Stavkirke, Trekors

Fotografi ubb-kk-2127-0695

Knud Knudsen

Den sydlige Indgang til Hitterdals Kirke, Telemarken.,

Stavkirke, Mann, Stavkirke-utsmykning

Fotografi ubb-kk-1318-3322

Knud Knudsen

Parti af Hitterdalen, Telemarken.

Stavkirke, Skigard

Fotografi ubb-kk-2127-0693

Knud Knudsen

Hitterdalskirke, Telemarken.

Stavkirke, Trekors

Fotografi ubb-kk-2127-0694

Knud Knudsen

Hitterdals Kirke i Telemarken

Den største stavkirken i Norge er Heddal stavkirke. Kirken ble bygd ca.1250, og restaurert i 1850-51. Hundre år senere ble den reparert. Kirken er treskipet med svalgang og halvrundet koravslutning.

Kirke, Dragehoder, Trekors

Fotografi ubb-kk-1318-0655

Knud Knudsen

Hitterdals Kirke i Telemarken

Heddal stavkirke er Norges største stavkirke. Den ble bygd ca.1250 og restaurert i 1850-51. Hundre år senere ble den reparert. Kirken er treskipet med svalgang og halvrund koravslutning.

Stavkirke, Steingjerde, Dragehoder, Trekors

Fotografi ubb-kk-1318-0652

Knud Knudsen

[Heddal stavkyrkje]

Stavkirke

Fotografi ubb-kk-nbx-0429

Knud Knudsen

Parti fra Hitterdalen, Telemarken

Stavkirke, Oversiktsbilde, Skigard

Fotografi ubb-kk-ns-0837

Knud Knudsen

Hovedindgangen til Hitterdals Kirke i Telemarken

Stavkirke, Dørportal

Fotografi ubb-kk-1622-08960

Knud Knudsen

Parti af Hitterdalen. Telemarken.

Vei, Kulturlandskap, Stavkirke, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-3320

Knud Knudsen

Hitterdals Kirke i Telemarken

Stavkirke, Trekors

Fotografi ubb-kk-1622-08958

Knud Knudsen

Hitterdals Kirke, Telemarken

Stavkirke

Fotografi ubb-kk-ns-0834

Knud Knudsen

Hitterdals Kirke i Telemarken

Heddal stavkirke er den største stavkirken i Norge. Kirken ble bygd ca. 1250 og restaurert i 1850-51. Hundre år senere ble den reparert. Kirken er treskipet med svalgang og halvrund koravslutning.

Stavkirke, Dragehoder, Trekors

Fotografi ubb-kk-1318-0653

Knud Knudsen

Klokketaarnet ved Hitterdals Kirke, Telemarken

Hestekjøretøy, Klokketårn

Fotografi ubb-kk-2127-1395

Knud Knudsen

Klokketaarnet ved Hitterdals Kirke i Telemarken

Klokketårn, Trekors

Fotografi ubb-kk-1622-08961

Knud Knudsen

(Heddal stavkirke)

Stavkirke

Fotografi ubb-kk-nbx-0029

Knud Knudsen

Hovedindgangen til Hitterdals Kirke, Telemarken

Kirke, Stavkirke, Bowlerhatt, Gutt, Vadmeljakke, Vadmelbukse, Stavkirke-utsmykning

Fotografi ubb-kk-1318-3321

Knud Knudsen

Hitterdals Kirke i Telemarken

Stavkirke, Dragehoder, Trekors

Fotografi ubb-kk-1318-0656

Knud Knudsen

Klokketaarnet ved Hitterdals Kirke, Telemarken.

Klokketårn

Fotografi ubb-kk-1318-3323

Knud Knudsen

Hitterdals Kirke i Telemarken

Heddal stavkirke er den største stavkirken i Norge. Den ble bygd ca. 1250 og restaurert i 1850-51. Hundre år senere ble denreparert. Kirken er treskipet med svalgang og halvrundet koravslutning.

Stavkirke, Dragehoder, Trekors

Fotografi ubb-kk-1318-0654

Knud Knudsen

Hitterdalskirke, Telemarken.

Stavkirke, Trekors

Fotografi ubb-kk-2127-0696

Knud Knudsen

Parti fra Hitterdalen, Telemarken

Stavkirke, Bygd

Fotografi ubb-kk-ns-0833

Knud Knudsen

Hitterdals Kirke, Telemarken

Stavkirke, Skigard

Fotografi ubb-kk-ns-0836