Olai Schumann Olsen

[Bryggen]

Bryggen

Gatelys, By- og småsteder, Gate, Hestekjerre, Jente, Trehusbebyggelse by, Brostein, Forretningsgård, Trikkeskinner

Fotografi ubb-so-0089

Olai Schumann Olsen

[Jacobsfjorden (midtre del). 1945-1958]

Jacobsfjorden (midtre del). 1945-1958

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Fotografi ubb-so-0109

Olai Schumann Olsen

Fra Bellgaarden mot Jacobsfjorden

Fiskehandel i Bellgården mot Jakobsfjorden

Fisk, Yrkesklær, Fiskehandel, Mann, Gutt, Trekasse, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Forkle, Tønne, Sixpence, Håndkjerre, Smalgang, Herrehatt, Vekt

Fotografi ubb-so-0128

Olai Schumann Olsen

[Bryggen, Jacobsfjorden (nedre del)]

Bryggen, Jacobsfjorden (nedre del)

By- og småsteder, Hest, Hestekjerre, Trehusbebyggelse by, Tønne, Smalgang

Fotografi ubb-so-1118

Ukjent

[Bryggen]

Ukjent år.

Arbeider, Kaianlegg, Tønne, Fraktefartøy, Vippebommer, Korn og melhandel, Melsekk, Mellager

Fotografi ubb-kk-ndx-0342

Olai Schumann Olsen

[Bryggen. Jacobsfjorden (øvre del)]

Bryggen. Jacobsfjorden (øvre del)

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Tønne, Smalgang

Fotografi ubb-so-0116

Ukjent

[På Bryggen. Gerdt Meyers arbeidsstokk. Korn og melhandel]

Arbeider, Kaianlegg, Arbeidsklær, Tønne, Vippebommer, Korn og melhandel, Melsekk

Fotografi ubb-bs-ok-07175

Ukjent

[Bryggen]

Gerdt Meyers arbeidsstokk

Arbeider, Kaianlegg, Tønne, Fraktefartøy, Vippebommer, Korn og melhandel, Melsekk, Mellager

Fotografi ubb-kk-ndx-0342

Olai Schumann Olsen

[Jacobsfjorden (midtre del).]

Jacobsfjorden (midtre del).

By- og småsteder, Katt, Trehusbebyggelse by, Håndkjerre

Fotografi ubb-so-0113

Olai Schumann Olsen

Tyskebryggen

Fra Holmedalsgården og nordvestover. Før 1920.

By- og småsteder, Gate, Kaianlegg, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Brostein, Tønne, Trikkeskinner, Vippebommer

Fotografi ubb-so-0118

Olai Schumann Olsen

[Jacobsfjorden (øvre del)]

Jacobsfjorden (øvre del)

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Tønne, Bakgård, Havneskur, Smalgang

Fotografi ubb-so-0106

Nils Busvold

[Bryggen]

Senhøsten 1939

By- og småsteder, Arbeider, Kaianlegg, Trekasse, Lastebil, Klokke/ur, Havneskur, Oselver, Agfacolor

Fotografi ubb-bs-ok-11860-007

Olai Schumann Olsen

[Jacobsfjorden (midtre del). Før brannen i 1958.]

Jacobsfjorden (midtre del). Før brannen i 1958.

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Håndkjerre, Bakgård, Tretrapp, Smalgang

Fotografi ubb-so-0102

Gaardsret for Jacobsfjorden og Belgaarden 1578 - 1638. (Dat Gartenrecht in den Jakobsfjorden vnndt Bellgarden). (Det tyske Kontor i Bergen vedk.).

Med optegnelser tilbake til 1529. Var innbundet i et pergamentshaandskrift av religiøst indhold, der i 1910 blev avtat og henlagt under nr. 410, 5. - Gaardsretten er avtrykt i Bergens Museums aarbok 1894 - 95 ...

Lovgivning, Bergen, Kulturhistorie, Handel, Juridisk litteratur, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Tyske kontor i Bergen, Gartenrecht in den Jakobsfjorden & Bellgarden, Gaardsret for Jocobsfjorden og Belgaarden

Manuskript ubb-ms-0213

Nils Busvold

[Bryggen]

Senhøsten 1939

By- og småsteder, Sykkel, Fiskehandel, Gutt, Lastebil, Tønne, Agfacolor

Fotografi ubb-bs-ok-11860-012