Referanse til diplom datert 1340, 3.mai.

1340-05-03

Etter vidisse på pergament, datert Bergen 10. juli (Knutsvokudag) 1413: se under denne dato. Guttorm Ivarsson selger til Erling Torleiksson et månedsbol i Skutlaberg i Vikøy, med innløsningsrett. Hvor eller hvorvidt originalen finnes ...

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, Salg

Diplom ubb-diplom-0024

Diplom datert 1615, 14. februar (1611, 29. november) Hordaland, Kvam, Noreim kunngjøring ; (salg)

1615-02-14

Mads Størssøn, sogneprest i Askvoll i Sunnfjord, kunngjør, at han har solgt jordgods, 1 laup smør og 1 laup salt i Noreim og 3 merker smør i Skutleberg, til Ingeborg Engebrettsdatter på Noreim i Vikøy ...

Jordbruk, 1600-tallet, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, Laupsleie, Skjøte

Diplom ubb-diplom-0526

Diplom datert 1564, 29. september. Vikøy (Hordaland)

1564-09-29

Thorbjørn Olssøn på Sandven, lensmann i Øystese skiprede i Hardanger, og fire lagrettemenn kunngjør, at Sigrid Siversdatter forlangte et odelsvitne av Olaf Pederssøn, som tidligere hadde bodd på Noreim i Vikøy, om hva hun eiet ...

Rettssak, Eiendomsforhold, 1500-tallet, Diplomer, Arv

Diplom ubb-diplom-0261