Diplom datert 1340, 3.mai. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 245

1340-05-03

Etter vidisse på pergament, datert Bergen 10. juli (Knutsvokudag) 1413: se under denne dato. Guttorm I varsson selger til Erling Torleiksson et månedsbol i Skutlaberg i Vikøy, med innløsningsrett.

Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, Salg

Diplom ubb-diplom-0024

Diplom datert 1564, 29. september. Vikøy (Hordaland)

1564-09-29

Thorbjørn Olssøn på Sandven, lensmann i Øystese skiprede i Hardanger, og fire lagrettemenn kunngjør, at Sigrid Siversdatter forlangte et odelsvitne av Olaf Pederssøn, som tidligere hadde bodd på Noreim i Vikøy, om hva hun eiet ...

1500-tallet, Diplomer, Rettssak, Eiendomsforhold, Arv

Diplom ubb-diplom-0261