Olai Schumann Olsen

[Hansavogn utenfor Hjortegårården, Bryggen]

Hansavogn utenfor Hjortegårården, Bryggen

Hest, Yrkesklær, Gate, Mann, Trekasse, Lastebil, Forretningsgård, Håndkjerre, Bryggerivogn, Arbeidsdoning, Agentur og kommisjonsforretning, Støpegodshandel

Fotografi ubb-so-0127