Olai Schumann Olsen

[Hansavogn utenfor Hjortegårården, Bryggen]

Hansavogn utenfor Hjortegårården, Bryggen

Hest, Gate, Mann, Man, Trekasse, Lastebil, Forretningsgård, Håndkjerre, Yrkesklær, Bryggerivogn, Arbeidsdoning, Agentur og kommisjonsforretning, Støpegodshandel

Fotografi ubb-so-0127