Knud Knudsen

Parti fra Bødal, Loen i Nordfjord

Bødal før ulykken i 1905 da alle husene ble ødelagt. Bildet er fotografert fra vest mot øst oppover Bødalen mot Bødalseteren.

Gård, Uthus, Torvtak, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-0905

Referanse til diplom datert 1360, 1. februar. Trolig fra Bødal i Loen Stryn (Sogn og Fjordane)

1360-02-01

Einar Hugleiksson kunngjør at han har solgt til Isak Helgason 8 månedsmatsleier i Fanatun i Bø i Gardudal (Loen), og fått betalingen. Etter vidisse på pergament, datert Bergen, 15. oktober 1599: se under denne dato. ...

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol

Diplom ubb-diplom-0039

Knud Knudsen

Parti fra Bødalssætren, Loen i Nordfjord

Seter, Mann, Hverdagsklær, Torvtak

Fotografi ubb-kk-ns-1032

Knud Knudsen

Parti fra Bødal, Loen i Nordfjord

Fjell, Dal

Fotografi ubb-kk-ns-1031

Jørgen Grundtvig-Olsen

Fra Bödalssætrene, Loen

1930-06-19

Landskap, Kvinne, Elv, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0532

Knud Knudsen

Parti fra Bødal, Loen i Nordfjord

Robåt, Mann, Klestørk, Hesje, Naust, Hverdagsklær, Færing

Fotografi ubb-kk-1318-0906