Catharine Hermine Kølle

Samlande i Hardanger.

Samland, Jondal i Hardanger

Prospekt, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000463

Diplom datert 1431, 26 februar, Vikøy (Kvam, Hordaland)

1431-02-26

To menn bevitner at et halvt månedsmatsbol med have i gården Vik i Samland herred alltid har vært søstrene Turid, Astrid, Gudrun og Sigrid Haldorsdøtres fedregods, og at det var solgt til Trondssøn med disses ...

Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0100

Avskrift av diplom datert 1346, 14. juli. Bergen

1347-07-14

Fire menn kunngjør at Sira Torstein Halgrimsson, korsbror ved Apostelkirka i Bergen, solgte til Bratte Aslaksson halvannet månedsmatsbol i Samland i Jondal, for 9 forngilde mark. Bratte skyldte da Torstein 6 andre mark, som han ...

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Gjeld, Salg

Diplom ubb-diplom-0029

Avskrift av diplom datert 1439, 15. februar. Trolig på Seim i Kvinherad (?), Hordaland)

1439-02-15

Gaute Jonsson gjør kjent at han har gitt 3 månedsmatsbol i Samland i Jondal til Sunniva Torkelsdotter. Brevet ble skrevet ”aa Seime sunnudagen i fastegang” (: igangr fostu, fastelavnssøndag), 1439. Etter en avskrift (med oversettelse) ...

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet, Lagmenn

Diplom ubb-diplom-0108