Knut Fægri

Fugletuer.

Botaniske feltbøker og notatbøker etter professor Knut Fægri.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2072-b-001-c

Ukjent

Contract for Major og Stadts-Hauptmand Christian Friele og Medinteressentere paa Bergens Byes Consumption udi 3 de Aar fra 1765-1767 mod Aarlig Afgift 15000 Rigsd. Courant. Vedlagt en general ballance regning over consumption og fisketiende for 1765

Christian Friele& kompanjonger kjøpte fra Bergen by privilegiet (privat skatteinnkreving/moms) slik at de kunne kreve inn avgiftene man måtte betale for å ta varer inn i byen. Hovedsakelig matvarer

1700-tallet, Bergen, Privilegier, Lover, Handel, Skatt, Kjøbstedsskatt, Toll, Moms, Told vedk., Kontrakt paa Bergens bys consumption 1765-1767, Consumption, told vedk., Bergens byes consumption 1765-67

Manuskript ubb-ms-0024

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-10-26

Kirke, Kirker, Stavkirke, Vang stavkirke

Brev ubb-ms-0539-i-08

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

Kirke, Kirker, Stavkirke, Vang stavkirke

Brev ubb-ms-0539-i-11

Referanse til diplom datert 1555, 20. juni. Bergen

1554-06-20

Mats Størssøn, Bergens og Gulatings lagmann, tildømmer i henhold til framviste brev Siuord på Møkelbøe (Bødal i Loen) 8 månedsmatsbol i Møkelbø fra tre andre menn, i Breim og Olden, dersom disse ikke innen år ...

Salg, 1500-tallet, Diplomer, Rettssak, Månedsmatsbol, Leiekontrakt, Kjøp

Diplom ubb-diplom-0233

Konrad Maurer

Brev

1893-08-31

1800-tallet

Manuskript ubb-ms-0652-b-a-15

Referanse til diplom datert 1555, 20. juni. Bergen

1555-06-20

Mats Størssøn, Bergens og Gulatings lagmann, tildømmer i henhold til framviste brev Siuord på Møkelbøe (Bødal i Loen) 8 månedsmatsbol i Møkelbø fra tre andre menn, i Breim og Olden, dersom disse ikke innen år ...

Salg, 1500-tallet, Diplomer, Rettssak, Månedsmatsbol, Leiekontrakt, Kjøp

Diplom ubb-diplom-0233

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-10-14

Kirke, Kirker, Stavkirke, Vang stavkirke

Brev ubb-ms-0539-i-09

En Skiøn Nye Viise..

Norge, Skillingsviser, Skillingstrykk

Bok ubb-ekst-k-box-084-43

Hans Henrich Dedichen

Kort Relation om de Søefarendes Fattighuus udi Bergen tilligemed den derved indrettede Nye Stiftelse. Skrevet i anledning af kgl. Rescript 3/11 1753 af Henrik Dediken, p. t. forstander for de Søefarendes Fattighus og Bradbænken. Vedheftet en trykt plakat av 3/11 1753

1754-02-06

1700-tallet, Bergen, Sjømann, Historie, Fattigvæsenet i Bergen vedk., Søvæsen vedk., Bergen vedk, Fattighuset, Relation om De Søefarendes Fattighuus udi Bergen 1754, Sverres saga,

Manuskript ubb-ms-0025

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1842-02-22

Kirke, Kirker, Stavkirke, Vang stavkirke

Brev ubb-ms-0539-i-10

Max Losting

Dr. Max Lostings Samlinger: Bergenske topografiske og historiske Optegnelser

Bestaar av række optegnelser om bergenske stedsnavne, gaarder, gater, huser m. m. Alfabetisk register foran i boken.

1800-tallet, Bergen, Geografi, Kulturhistorie, Stedsnavn, Historie, 1900-tallet, Topografi, Bergen vedk, Bergenske topografiske og historiske optegnelser, Lostings samlinger til Bergens historie

Manuskript ubb-ms-0483

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra August Konow til arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-08-25

Kirke, Kirker, Stavkirke, Vang stavkirke

Brev ubb-ms-0539-i-12