Atelier KK

[Nordnes skole. Klassebilde, jenter.]

Frøken Sletten

Hylle, Kvinner i arbeid, Skolebygning, Klasse, Jente, Lærer, Elev, Klasserom, Barneskole, Pult

Fotografi ubb-kk-n-520-003

Christian Olai Heggland

[Nordnes skole]

Skolebygning

Fotografi ubb-hegg-584

Solveig Greve

[Julespill på Nordnes skole]

Henrich Greve spiller Josef

Skoleelev, Barneskole, Julespill

Fotografi ubb-sg-024-019

Bergen, Nordnes Skole

Kvinne, Barn, Skolebygning, Jente, Gutt

Fotografi ubb-bros-04643

Knud Knudsen & Co.

Bergen -U.S.F. Fabrikker.

Skolebygning, Postkort, Dampskip, Havn, Havnebod, Fjordabåt, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker

Fotografi ubb-kk-pk-0793

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen A/S Vaksdal Mølle

1955-06-10

Flyfoto, Boligblokk, Kirke, Skolebygning, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-w-sh-082285

Atelier KK

[Interiør fra klasserom, Nordnes skole, mai 1930]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Skolebygning, Klasse, Jente, Lærer, Elev, Tavle, Klasserom, Barneskole, Pult

Fotografi ubb-kk-n-520-002

Solveig Greve

[Julespill på Nordnes skole]

Henrich Greve spiller Josef

Skoleelev, Barneskole, Julespill

Fotografi ubb-sg-024-025

Atelier K. Knudsen

Bergen-Nordnæs Sjøbad

By- og småsteder, Skolebygning, Stupetårn, Postkort, Robåt, Festning, Sjøbad

Fotografi ubb-kk-pk-0979

Edwood Christensen

Speiderutsillingen, Nordnes skole

Flag, Flagg, Utstilling, Speider, Speiderdrakt, Speiderbevegelse, Diplom, Barneskole, Gymsal

Fotografi ubb-ec-017-012b

Nordnæs, Bergen

Skolebygning, Fort, Observatorium, Sjømannsskole

Fotografi ubb-bros-04681

Ralph L. Wilson

Utsikt Nøstet fra Nordnæs

Barn, Skipsbygging - verftsindustri, By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-wil-a-021

Ukjent

[Nordnes skole]

Skolebygning, Snø, Vinter, Park

Fotografi ubb-bros-04644a

Solveig Greve

[Julespill på Nordnes skole]

Henrich Greve spiller Josef

Skoleelev, Barneskole, Julespill

Fotografi ubb-sg-024-020

K. Knudsen & Co

Bergen: Fredriksbergs Folkeskole

Skolebygning

Fotografi ubb-kk-nax-0097

Solveig Greve

[Julespill på Nordnes skole]

Henrich Greve spiller Josef

Skoleelev, Barneskole, Julespill, Krybbe

Fotografi ubb-sg-024-024

Atelier KK

[Jenteklasse, Nordnes Skole.]

Jenteklasse, Nordnes Skole.

Interiør, Klasse, Lesing, Jente, Elev, Klasserom, Barneskole, Pult

Fotografi ubb-kk-n-520-001

Edwood Christensen

Speiderutsillingen, Nordnes skole

Telt, Utstilling, Speider, Speiderdrakt, Speiderbevegelse, Barneskole, Gymsal

Fotografi ubb-ec-017-012a

Solveig Greve

[Julespill på Nordnes skole]

Henrich Greve spiller Josef

Skoleelev, Barneskole, Julespill

Fotografi ubb-sg-024-022

Atelier KK

Nordnes skole

Skolebygning, Barneskole

Fotografi ubb-kk-n-520-063

Nordnes skole, Bergen.

Eneret S. S. 6.

Skolebygning, Postkort

Postkort ubb-bs-pkb-00325

Solveig Greve

[Julespill på Nordnes skole]

Henrich Greve spiller Josef

Skoleelev, Barneskole, Julespill, Krybbe

Fotografi ubb-sg-024-023

Solveig Greve

[Juleforestilling Nordnes skole, blokkfløyteorkester]

Orkester, Forestilling, Skoleelev, Barneskole, Julespill, Blokkfløyte

Fotografi ubb-sg-024-026