Knud Knudsen

Parti af Røsheim, Gudbrandsdalen.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-1318-1898

Ralph L. Wilson

Jotunheimen 1930. Utsikt mot Bøverdalen

Landskap

Fotografi ubb-wil-m-380

Knud Knudsen

Elvesæter i Bæverdalen, Jotunheim

Fjell, Elv, Uthus, Seter

Fotografi ubb-kk-1622-09188

Knud Knudsen

Parti af Røsheim, Gudbrandsdalen.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-1318-1897

Knud Knudsen

Elvesæter i Bæverdalen

Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Elv, Uthus, Seter, Steingjerde, Klokketårn, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-2127-1490

Jørgen Grundtvig-Olsen

Øverst i Böverdalen

1919-07-31

Bøverbrean i bakgrunnen

Landskap, Isbre, Friluftsliv, Mann, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0686

Ukjent

Parti af Bæverdalen fra Røsheim

Trolig fotograf Edvard Otto Rossing Skari

Landskap, Gård

Fotografi ubb-bs-fol-01177-001

Knud Knudsen

Parti ved Røsheim, Gudbrandsdalen.

Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-1318-1896