K. Knudsen & Co

[Lille Kalfaret]

Oppmålt og tegnet våren 1912 av Gerhard Fischer. Tidligere gateadresse Kalfarveien 50, ny adresse Kalfarveien 48. Lyststedet Lille Kalfaret fra 1770-årene, revet 1917.

Villa, Lyststed

Fotografi ubb-lan-151

K. Knudsen & Co

[Villa Westfal-Larsen]

Det gamle lystgårdanlegget ble revet i 1917 og erstattet med nybygg for Hans Wesfal-Larsen, tegnet av Ole Landmark i 1919. Landmark brukte hovedmotivene fra 1700-tallshuset i utformingen av nybygget, både i hovedfasaden og sidefløyene, samt ...

Interiør, Stol, Villa, Teppe, Hall

Fotografi ubb-lan-173

Atelier KK

[Lyststedet Lille Kalfaret]

Lyststedet Lille Kalfaret

Portal, Arkitekt, Vindu, Lyststed, Tak, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-155-001

Atelier KK

Frkn. Holms villa. Kalfaret. Bergen

Arkitekttegning Kalfarveien 48 (50), "Lille Kalfaret"

Arkitekttegning, Lyststed, Grunnplan og tverrsnitt

Fotografi ubb-kk-n-237-011

K. Knudsen & Co

[Lille Kalfaret]

Oppmålt og tegnet våren 1912 av Gerhard Fischer. Tidligere gateadresse Kalfarveien 50, ny adresse Kalfarveien 48. Lyststedet Lille Kalfaret fra 1770-årene, revet 1917.

Arkitekttegning, Lyststed

Fotografi ubb-lan-144

K. Knudsen & Co

[Villa Westfal-Larsen]

Det gamle lystgårdanlegget ble revet i 1917 og erstattet med nybygg for Hans Wesfal-Larsen, tegnet av Ole Landmark i 1919. Landmark brukte hovedmotivene fra 1700-tallshuset i utformingen av nybygget, både i hovedfasaden og sidefløyene, samt ...

Portal, Villa, Vinter, Gjerde, Utelykt

Fotografi ubb-lan-153

K. Knudsen & Co

[Villa Westfal-Larsen. Inngangsparti mot gårdsrom]

Det gamle lystgårdanlegget ble revet i 1917 og erstattet med nybygg for Hans Wesfal-Larsen, tegnet av Ole Landmark i 1919. Landmark brukte hovedmotivene fra 1700-tallshuset i utformingen av nybygget, både i hovedfasaden og sidefløyene, samt ...

Portal, Villa, Vinter, Hage, Steinhelle, Inngangsparti, Gårdsrom

Fotografi ubb-lan-157

K. Knudsen & Co

[Villa Westfal-Larsen]

Det gamle lystgårdanlegget ble revet i 1917 og erstattet med nybygg for Hans Wesfal-Larsen, tegnet av Ole Landmark i 1919. Landmark brukte hovedmotivene fra 1700-tallshuset i utformingen av nybygget, både i hovedfasaden og sidefløyene, samt ...

Villa, Arkitekttegning

Fotografi ubb-lan-179

K. Knudsen & Co

[Villa Westfal-Larsen. Hovedinngang]

Det gamle lystgårdanlegget ble revet i 1917 og erstattet med nybygg for Hans Wesfal-Larsen, tegnet av Ole Landmark i 1919. Landmark brukte hovedmotivene fra 1700-tallshuset i utformingen av nybygget, både i hovedfasaden og sidefløyene, samt ...

Villa, Steinhelle, Inngangsparti, Gatedør

Fotografi ubb-lan-159

Atelier KK

[Interiør, Kalfarveien 48]

Interiør, Kalfarveien 48

Stol, Villa, Arkitekt, Dør, Hall, Gulvur, Arkitekter, Panel

Fotografi ubb-kk-n-237-022

Atelier KK

Frkn. Holms villa. Kalfaret. Bergen

Arkitekttegning Kalfarveien 48 (50), "Lille Kalfaret"

Portal, Arkitekttegning, Valmtak, Lyststed, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-237-009

K. Knudsen & Co

[Villa Westfal-Larsen]

Det gamle lystgårdanlegget ble revet i 1917 og erstattet med nybygg for Hans Wesfal-Larsen, tegnet av Ole Landmark i 1919. Landmark brukte hovedmotivene fra 1700-tallshuset i utformingen av nybygget, både i hovedfasaden og sidefløyene, samt ...

Villa, Steinhelle, Inngangsparti, Gatedør, Gårdsrom

Fotografi ubb-lan-158

K. Knudsen & Co

[Villa Westfal-Larsen. Hovedport]

Det gamle lystgårdanlegget ble revet i 1917 og erstattet med nybygg for Hans Wesfal-Larsen, tegnet av Ole Landmark i 1919. Landmark brukte hovedmotivene fra 1700-tallshuset i utformingen av nybygget, både i hovedfasaden og sidefløyene, samt ...

Villa, Port, Inngangsparti

Fotografi ubb-lan-162

K. Knudsen & Co

[Villa Westfal-Larsen]

Tegning, fasade mot nordvest

Arkitekttegning

Fotografi ubb-lan-143

Atelier KK

[Lyststedet Lille Kalfaret]

Lyststedet Lille Kalfaret

Portal, Arkitekt, Valmtak, Vindu, Ark, Lyststed, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-193-007

K. Knudsen & Co

[Lille Kalfaret]

Oppmålt og tegnet våren 1912 av Gerhard Fischer. Tidligere gateadresse Kalfarveien 50, ny adresse Kalfarveien 48. Lyststedet Lille Kalfaret fra 1770-årene, revet 1917.

Arkitekttegning, Lyststed, Grunnplan og tverrsnitt

Fotografi ubb-lan-145

Jan Henrik Reimers

[Villa Westfal-Larsen, hovedfasade mot vest]

Det gamle lystgårdanlegget ble revet i 1917 og erstattet med nybygg for Hans Wesfal-Larsen, tegnet av Ole Landmark i 1919. Landmark brukte hovedmotivene fra 1700-tallshuset i utformingen av nybygget, både i hovedfasaden og sidefløyene, samt ...

Statuer/Skulptur, Villa, Arkitekt, Steinhelle, Inngangsparti, Jonisk søyle, Arkvindu, Arkitekter

Fotografi ubb-lan-152

Atelier KK

[Kalfarveien 48]

Kalfarveien 48

Villa, Arkitekt, Steinhelle, Inngangsparti, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-193-019

Atelier KK

Frkn. Holms villa. Kalfaret. Bergen

Oppmålt og tegnet våren 1912 av Gerhard Fischer. Side mot sydøst og mot nordvest. Tidligere gateadresse Kalfarveien 50, ny adresse Kalfarveien 48. Lyststedet Lille Kalfaret fra 1770-årene, revet 1917.

Portal, Arkitekttegning, Valmtak, Lyststed, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-237-009

K. Knudsen & Co

[Villa Westfal-Larsen]

Det gamle lystgårdanlegget ble revet i 1917 og erstattet med nybygg for Hans Wesfal-Larsen, tegnet av Ole Landmark i 1919. Landmark brukte hovedmotivene fra 1700-tallshuset i utformingen av nybygget, både i hovedfasaden og sidefløyene, samt ...

Interiør, Villa, Taklampe, Rekkverk, Hall, Tapet

Fotografi ubb-lan-174

K. Knudsen & Co

[Lille Kalfaret]

Oppmålt og tegnet våren 1912 av Gerhard Fischer. Tidligere gateadresse Kalfarveien 50, ny adresse Kalfarveien 48. Lyststedet Lille Kalfaret fra 1770-årene, revet 1917.

Arkitekttegning, Lyststed, Grunnplan og tverrsnitt

Fotografi ubb-lan-146

Atelier KK

[Interiør, Kalfarveien 48]

Interiør, Kalfarveien 48

Bord, Portal, Stue, rom, Villa, Arkitekt, Hall, Arkitekter, Panel

Fotografi ubb-kk-n-237-024

Atelier KK

[Lyststedet Lille Kalfaret]

Lyststedet Lille Kalfaret

Portal, Port, Arkitekt, Vindu, Lyststed, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-193-008

Atelier KK

[Lille Kalfaret]

Lille Kalfaret

Port, Arkitekt, Steintrapp, Lyststed, Søyler, Gårdsrom, Arkitekter, Svalgang

Fotografi ubb-kk-n-155-004

Atelier KK

[Lille Kalfaret]

Lille Kalfaret

Kjøkken, Arkitekt, Gryte, Steinhelle, Vindu, Lyststed, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-155-011

Atelier KK

[Parti fra Kalfaret. Lille Kalfaret.]

Parti fra Kalfaret. Lille Kalfaret.

Gatelys, Gate, Hage, Arkitekt, Steinmur, Lyststed, Telefonstolpe, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-193-010

Atelier KK

[Interiør, hagestue, Kalfarveien 48]

Interiør, hagestue, Kalfarveien 48

Villa, Arkitekt, Dør, Vase, Arkitekter, Marmorfliser, Hagestue

Fotografi ubb-kk-n-236-021

K. Knudsen & Co

[Villa Westfal-Larsen]

Det gamle lystgårdanlegget ble revet i 1917 og erstattet med nybygg for Hans Wesfal-Larsen, tegnet av Ole Landmark i 1919. Landmark brukte hovedmotivene fra 1700-tallshuset i utformingen av nybygget, både i hovedfasaden og sidefløyene, samt ...

Villa, Vinter, Inngangsparti, Jonisk søyle, Gårdsrom

Fotografi ubb-lan-155

Ukjent

[Lille Kalfaret]

Oppmålt og tegnet våren 1912 av Gerhard Fischer. Tidligere gateadresse Kalfarveien 50, ny adresse Kalfarveien 48. Lyststedet Lille Kalfaret fra 1770-årene, revet 1917.

Snø, Villa, Vinter, Lyststed

Fotografi ubb-lan-150

Atelier KK

[Interiør, Kalfarveien 48]

Interiør, Kalfarveien 48

Kiste, Villa, Arkitekt, Dør, Hall, Arkitekter, Panel

Fotografi ubb-kk-n-237-023

Atelier KK

Frkn. Holms villa. Kalfaret. Bergen

Arkitekttegning Kalfarveien 48 (50), "Lille Kalfaret"

Portal, Valmtak, Vindu, Ark, Lyststed, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-237-010

K. Knudsen & Co

[Fasade Kalfarveien 48]

Villa Westfal-Larsen

Arkitektur og byggeskikk, Villa, Inngangsparti, Vindu, Jonisk søyle, Gårdsrom

Fotografi ubb-kk-n-317-012

K. Knudsen & Co

[Kalfarveien 48]

Villa Westfal-Larsen

Villa, Arkitekt, Inngangsparti, Vindu, Jonisk søyle, Gårdsrom, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-172-006

Atelier KK

[Interiør, Kalfarveien 48]

Interiør, Kalfarveien 48

Arkitekt, Taklampe, Dør, Vindu, Hall, Tapet, Peis, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-193-023

Atelier KK

Frkn. Holms villa. Kalfaret. Bergen

Oppmålt og tegnet våren 1912 av Gerhard Fischer. Plan av 1. etasje og 2. etasje. Tidligere adresse Kalfarveien 50, ny adresse Kalfarveien 48. Lille Kalfaret, lyststed fra 1770-årene, revet 1917.

Arkitekttegning, Lyststed, Grunnplan og tverrsnitt

Fotografi ubb-kk-n-237-011

K. Knudsen & Co

[Villa Westfal-Larsen]

Det gamle lystgårdanlegget ble revet i 1917 og erstattet med nybygg for Hans Wesfal-Larsen, tegnet av Ole Landmark i 1919. Landmark brukte hovedmotivene fra 1700-tallshuset i utformingen av nybygget, både i hovedfasaden og sidefløyene, samt ...

Interiør, Villa, Taklampe, Teppe, Hagemøbler, Vase, Vinterhage, Rottingstol, Rottingbord, Blomsterurne, Rottingsofa

Fotografi ubb-lan-175

K. Knudsen & Co

[Villa Westfal-Larsen]

Det gamle lystgårdanlegget ble revet i 1917 og erstattet med nybygg for Hans Wesfal-Larsen, tegnet av Ole Landmark i 1919. Landmark brukte hovedmotivene fra 1700-tallshuset i utformingen av nybygget, både i hovedfasaden og sidefløyene, samt ...

Villa, Drikkefontene

Fotografi ubb-lan-171

Atelier KK

[Interiør, hagestue, Kalfarveien 48]

Interiør, hagestue, Kalfarveien 48

Villa, Arkitekt, Dør, Søyler, Arkitekter, Marmorfliser, Hagestue

Fotografi ubb-kk-n-237-026

Atelier KK

[Lille Kalfaret]

Portal, Arkitekt, Vindu, Lyststed, Tak, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-155-003

Atelier KK

[Lille Kalfaret]

Lille Kalfaret

Portal, Arkitekt, Vindu, Ark, Lyststed, Tak, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-155-008

Atelier KK

[Kalfarveien 48]

Villa Westfal-Larsen

Portal, Villa, Hage, Arkitekt, Drikkefontene, Gårdsrom, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-172-013

K. Knudsen & Co

[Lille Kalfaret]

Oppmålt og tegnet våren 1912 av Gerhard Fischer. Tidligere gateadresse Kalfarveien 50, ny adresse Kalfarveien 48. Lyststedet Lille Kalfaret fra 1770-årene, revet 1917.

Villa, Lyststed

Fotografi ubb-lan-148

Olaf Andreas Svanøe

[Lille Kalfaret]

Hovedhuset på Lille Kallfaret som ble revet i 1917.

Vei, Villa, Port

Fotografi ubb-bros-03211

K. Knudsen & Co

[Villa Westfal-Larsen]

Det gamle lystgårdanlegget ble revet i 1917 og erstattet med nybygg for Hans Wesfal-Larsen, tegnet av Ole Landmark i 1919. Landmark brukte hovedmotivene fra 1700-tallshuset i utformingen av nybygget, både i hovedfasaden og sidefløyene, samt ...

Interiør, Stue, rom, Villa, Taklampe, Benk, Tapet

Fotografi ubb-lan-178

Atelier KK

Frkn. Holms villa. Kalfaret. Bergen.

Arkitekttegning.

Arkitekt, Lyststed, Eksteriør, Grunnplan og tverrsnitt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-193-005

K. Knudsen & Co

[Lille Kalfaret]

Oppmålt og tegnet våren 1912 av Gerhard Fischer. Tidligere gateadresse Kalfarveien 50, ny adresse Kalfarveien 48. Lyststedet Lille Kalfaret fra 1770-årene, revet 1917.

Villa, Lyststed

Fotografi ubb-lan-147

Atelier KK

[Interiør fra Kalfarveien 48]

Interiør fra Kalfarveien 48

Bord, Stol, Stue, rom, Maleri, Arkitekt, Teppe, Trapp, Lampe, Hall, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-155-009

Atelier KK

[Lyststedet Lille Kalfaret]

Lyststedet Lille Kalfaret

Portal, Arkitekt, Vindu, Ark, Lyststed, Tak, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-155-002

K. Knudsen & Co

[Villa Westfal-Larsen]

Gatelys, Portal, Villa, Vinter, Gjerde, Murbolig, Tak

Fotografi ubb-kk-n-155-006

Atelier KK

[Eksteriør, Kalfarveien 48. Østfasade med hovedinngang.]

Eksteriør, Kalfarveien 48. Østfasade med hovedinngang.

Gatelys, Snø, Portal, Villa, Hage, Arkitekt, Inngangsparti, Valmtak, Arkitekter, Lindetre

Fotografi ubb-kk-n-317-017

K. Knudsen & Co

[Villa Westfal-Larsen]

Det gamle lystgårdanlegget ble revet i 1917 og erstattet med nybygg for Hans Wesfal-Larsen, tegnet av Ole Landmark i 1919. Landmark brukte hovedmotivene fra 1700-tallshuset i utformingen av nybygget, både i hovedfasaden og sidefløyene, samt ...

Interiør, Villa, Dør, Jonisk søyle, Vinterhage

Fotografi ubb-lan-176

K. Knudsen & Co

[Lille Kalfaret. Kalfarveien 48]

Tegning fasade mot nordvest, oppmålt av Gerhard Fischer, 1912

Arkitekttegning, Lyststed

Fotografi ubb-lan-142

K. Knudsen & Co

[Villa Westfal-Larsen]

Det gamle lystgårdanlegget ble revet i 1917 og erstattet med nybygg for Hans Wesfal-Larsen, tegnet av Ole Landmark i 1919. Landmark brukte hovedmotivene fra 1700-tallshuset i utformingen av nybygget, både i hovedfasaden og sidefløyene, samt ...

Portal, Villa, Vinter, Gjerde, Utelykt

Fotografi ubb-lan-154

K. Knudsen & Co

[Villa Westfal-Larsen]

Det gamle lystgårdanlegget ble revet i 1917 og erstattet med nybygg for Hans Wesfal-Larsen, tegnet av Ole Landmark i 1919. Landmark brukte hovedmotivene fra 1700-tallshuset i utformingen av nybygget, både i hovedfasaden og sidefløyene, samt ...

Interiør, Stue, rom, Villa, Taklampe, Tapet, Peis

Fotografi ubb-lan-177

K. Knudsen & Co

[Villa Westfal-Larsen]

Det gamle lystgårdanlegget ble revet i 1917 og erstattet med nybygg for Hans Wesfal-Larsen, tegnet av Ole Landmark i 1919. Landmark brukte hovedmotivene fra 1700-tallshuset i utformingen av nybygget, både i hovedfasaden og sidefløyene, samt ...

Portal, Villa, Vinter, Hage, Drikkefontene, Gårdsrom

Fotografi ubb-lan-156

K. Knudsen & Co

[Villa Westfal-Larsen]

Det gamle lystgårdanlegget ble revet i 1917 og erstattet med nybygg for Hans Wesfal-Larsen, tegnet av Ole Landmark i 1919. Landmark brukte hovedmotivene fra 1700-tallshuset i utformingen av nybygget, både i hovedfasaden og sidefløyene, samt ...

Interiør, Stue, rom, Villa, Taklampe, Benk, Tapet

Fotografi ubb-kk-n-317-022

Atelier KK

[Interiør, Kalfarveien 48]

Interiør, Kalfarveien 48

Portal, Villa, Arkitekt, Dør, Hall, Arkitekter, Marmorfliser

Fotografi ubb-kk-n-237-025

Atelier KK

[Lyststedet Lille Kalfaret]

Lyststedet Lille Kalfaret

Portal, Port, Arkitekt, Vindu, Lyststed, Gårdsrom, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-193-009

K. Knudsen & Co

[Villa Westfal-Larsen. Hovedport]

Det gamle lystgårdanlegget ble revet i 1917 og erstattet med nybygg for Hans Wesfal-Larsen, tegnet av Ole Landmark i 1919. Landmark brukte hovedmotivene fra 1700-tallshuset i utformingen av nybygget, både i hovedfasaden og sidefløyene, samt ...

Villa, Port, Inngangsparti

Fotografi ubb-lan-164

Atelier KK

[Lille Kalfaret]

Lille Kalfaret

Port, Arkitekt, Inngangsparti, Vindu, Lyststed, Søyler, Gårdsrom, Arkitekter, Svalgang

Fotografi ubb-kk-n-155-007

K. Knudsen & Co

[Villa Westfal-Larsen]

Det gamle lystgårdanlegget ble revet i 1917 og erstattet med nybygg for Hans Wesfal-Larsen, tegnet av Ole Landmark i 1919. Landmark brukte hovedmotivene fra 1700-tallshuset i utformingen av nybygget, både i hovedfasaden og sidefløyene, samt ...

Arkitekttegning

Fotografi ubb-lan-143

Atelier KK

[Interiør, hagestue, Kalfarveien 48]

Interiør, hagestue, Kalfarveien 48

Villa, Arkitekt, Taklampe, Dør, Søyler, Blomsterpotte, Arkitekter, Marmorfliser, Hagestue

Fotografi ubb-kk-n-236-020

Olai Schumann Olsen

Kalfarveien 48 (før ombygning)

By- og småsteder, Villa, Port, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-so-0282

Olai Schumann Olsen

[Lyststedet Lille Kalfaret og Kalfarlien 8]

T.h. Kalfarlien 8. T.v. lyststedet Lille Kalfaret (revet 1916 og erstattet av en kopi)

Gatelys, By- og småsteder, Villa, Hage, Flaggstang, Tregjerde, Lyststed

Fotografi ubb-so-0575

Atelier KK

[Interiør. Gang, Kalfarveien 48]

Interiør. Gang, Kalfarveien 48

Villa, Arkitekt, Vask, Dør, Skap, Korridor, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-236-022

Atelier KK

[Hovedfasade, lyststedet Lille Kalfaret, revet 1917]

Hovedfasade, lyststedet Lille Kalfaret, revet 1917

Portal, Steinhelle, Vindu, Ark, Lyststed, Arkvindu

Fotografi ubb-kk-n-236-019

K. Knudsen & Co

[Lille Kalfaret. Kalfarveien 48]

Det gamle lystgårdanlegget ble revet i 1917 og erstattet med nybygg for Wesfal-Larsen, tegnet av Ole Landmark i 1919. Landmark brukte hovedmotivene fra 1700-tallshuset i utformingen av nybygget, både i hovedfasaden og sidefløyene, samt i ...

Arkitekttegning, Lyststed

Fotografi ubb-lan-142

K. Knudsen & Co

[Villa Westfal-Larsen]

Det gamle lystgårdanlegget ble revet i 1917 og erstattet med nybygg for Hans Wesfal-Larsen, tegnet av Ole Landmark i 1919. Landmark brukte hovedmotivene fra 1700-tallshuset i utformingen av nybygget, både i hovedfasaden og sidefløyene, samt ...

Interiør, Stol, Villa, Hall, Bestefarsklokke

Fotografi ubb-lan-172

Atelier KK

[Interiør fra Kalfarveien 48. Hagestue]

Interiør fra Kalfarveien 48. Hagestue

Arkitekt, Taklampe, Dør, Søyler, Vase, Rottingstol, Rottingbord, Arkitekter, Marmorfliser, Hagestue

Fotografi ubb-kk-n-155-010

Atelier KK

[Lille Kalfaret]

Lille Kalfaret

Port, Arkitekt, Lyststed, Gårdsrom, Arkitekter, Svalgang

Fotografi ubb-kk-n-155-005

K. Knudsen & Co

[Lille Kalfaret]

Oppmålt og tegnet våren 1912 av Gerhard Fischer. Tidligere gateadresse Kalfarveien 50, ny adresse Kalfarveien 48. Lyststedet Lille Kalfaret fra 1770-årene, revet 1917.

Gatelys, Villa, Gate, Steinmur, Lyststed, Telefonstolpe

Fotografi ubb-lan-149