Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen. Jørgen S.Lien

1958-09-06

Flyfoto, Fabrikk, Bro, Oversiktsbilde, Småbåthavn, Finmekanikk

Fotografi ubb-w-sh-119766

Widerøe's Flyveselskap A/S

Jørgen S. Lien Bergen

1958-09-06

Gamle Nygårdsbroen

Flyfoto, Fabrikk, Bro, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-119767