Knud Knudsen

Utentittel (Fridtjofstatuen)

Fridtjofstatuen ble avduket i 1913 med både Kong Haakon og Keiser Wilhelm tilstede. Statuen er 10,5 m høy med en sokkel på 12 m.

Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-ncx-0116

Atelier K. Knudsen

Frithjovsstatuen

Statuen var en gave fra keiser Wilhelm. Den ble laget av den tyske kunstprofessoeren Max Unger og fraktet i 15 deler til Vangsnes. Her ble den montert av 100 tyske soldater.

Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-nax-0298

Theodor August Friedrich Jürgensen

[Avsløring av Fridjotstatuen]

Konge, Soldat, Uniform, Keiser, Rifle, Bajonett

Fotografi ubb-bs-ok-04560-003

Kristen Dverhagen Irgens

Vangsnes, Vang

1907-07-03

Vangsnes hotel i bakgrunnen

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gutt, Vei, Stabbestein

Fotografi ubb-bs-ok-20997-158

Paul Eduard Ritter

Fridtjofstatuen paa Vangsnæs

Kortnummer 531

Postkort, Statue/Skulptur

Postkort ubb-bs-pkn-00659

Kristen Dverhagen Irgens

Fra Vangsnes, Vang

1907-07-03

Landskap, Oversiktsbilde, Elv, Sagbruk

Fotografi ubb-bs-ok-20997-151

Atelier K. Knudsen; K. Knudsen & Co.

[Avsløringen av Fridtjofstatuenl]

Ved overleveringen av Fridtjofstatuen i 1913. Keiser Wilhelm II sin gave til Norge.

Soldat, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-nax-0117

Atelier K. Knudsen; K. Knudsen & Co.

[Avsløringen av Fridtjofstatuenl]

Soldat, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-nax-0121

Theodor August Friedrich Jürgensen

[Avsløring av Fridjotstatuen]

Konge, Soldat, Uniform, Keiser, Rifle, Bajonett

Fotografi ubb-bs-ok-04560-002

Paul Eduard Ritter

Aften ved Vangsnæs

Kortnummer 535

Landskap, Postkort

Postkort ubb-bs-pkn-00660

Atelier K. Knudsen; K. Knudsen & Co.

[Avsløringen av Fridtjofstatuenl]

Overlevering av Fridtjofsatuen i 1913

Statue/Skulptur, Soldat, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-nax-0120

Knud Knudsen

Utentittel (Fridtjofstatuen)

Fridtjofstatuen ble avduket i 1913 med både Kong Haakon og Keiser Wilhelm tilstede. Statuen er 10,5 m høy med en sokkel på 12 m.

Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-ncx-0115

Catharine Hermine Kølle

'Thorsten Vikingsens Gravhøj paa Framnæs'

Vangsnes, Balestrand. Trolig malt ca 1835.

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000488

Atelier K. Knudsen

Frithjovsstatuen

Fridtjofstatuen var en gave fra keiser Wilhelm II. Laget av den tyske kunstneren Max Unger. Fraktet i 15 deler fra Tyskland og montert av 100 tyske marinesoldater.

Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-nax-0299

Atelier K. Knudsen; K. Knudsen & Co.

[Avsløringen av Fridtjofstatuenl]

Statuen var en gave fra keiser Wilhelm. Den ble laget av den tyske kunstprofessoeren Max Unger og fraktet i 15 deler til Vangsnes. Her ble den montert av 100 tyske soldater.

Statue/Skulptur, Soldat, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-nax-0122

K. Knudsen & Co.

Kong Haakon med følge ved Fridtjovstatuen

Konge

Fotografi ubb-kk-nkx-0119

K. Knudsen & Co.

[Frithjovsstatuen]

Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-1622-09954a

Knud Knudsen & Co.

[Ved avdukingssermonien av Fridtjovsatuen i Vangsnes i 1913 ]

1913-07-31

Skip, Krigsskip, Folkemengde, Flagg, Marineoffiser, Avduking

Fotografi ubb-kk-nkx-0168

Atelier K. Knudsen; K. Knudsen & Co.

[Avsløringen av Fridtjofstatuenl]

Ved overleveringen keiser Wilhelm II sin gave, den 22 metre store statuen av Fridtjof den frøkne. Statuene laget av den tyske kunstneren Max Unger.

Soldat, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-nax-0118

Frithjovsstatuen

Statuen var en gave fra keiser Wilhelm. Den ble laget av den tyske kunstprofessoeren Max Unger og fraktet i 15 deler til Vangsnes. Her ble den montert av 100 tyske soldater.

Statue/Skulptur, Soldat

Fotografi ubb-kk-nax-0296

Atelier K. Knudsen

Kong Haakon foran Fridtjovstatuen

Statuen var en gave fra keiser Wilhelm. Den ble laget av den tyske kunstprofessoeren Max Unger og fraktet i 15 deler til Vangsnes. Her ble den montert av 100 tyske soldater.

Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-nkx-0116

Utentittel (Fridtjofstatuen)

Fridtjofstatuen ble avduket i 1913 med både Kong Haakon og Keiser Wilhelm tilstede. Statuen er 10,5 m høy med en sokkel på 12 m.

Fotografi ubb-kk-ncx-0117

Landstigningsstálle vid Framnás

Plansje 5

Landskap, Litografi, Seilbåt

Fotografi ubb-bs-fol-00213-002

Atelier K. Knudsen; K. Knudsen & Co.

[Avsløringen av Fridtjofstatuenl]

Statuen var en gave fra keiser Wilhelm. Den ble laget av den tyske kunstprofessoeren Max Unger og fraktet i 15 deler til Vangsnes. Her ble den montert av 100 tyske soldater.

Soldat, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-nax-0119