Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-06-04

Brøgger spør Shetelig om han kan holde en kort tale under en middag i Sandefjord, og om han kan prate med C. F. Kolderup om Bergen Museums deltagelse. Avslutningsvis ønsker Brøgger at Shetelig skal bidra ...

Arkeologi, Brev, Tale, Bergens Museum

Brev ubb-ms-1195-29-08

Bjørn Hougen

Brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig. 1920.

1920-05-30

Håndskrevet brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig. Hougen melder at hans undersøkelser i Førde trolig blir forsinket grunnet innkalling til militærtjeneste.

Arkeologi, Brev, Sesjon

Brev ubb-ms-1201-320-03

F. Andersenss Eftfl.

[Fotografsignaturer]

Gjenkjennbare ikke-fotografiske elementer i Visittkort-samlingen

Studioportrett, Barn, Visittkortfotografi, Fotografsignatur

Fotografi ubb-sign-0017

F. Andersenss Eftfl.

[Fotografsignaturer]

Gjenkjennbare ikke-fotografiske elementer i Visittkort-samlingen

Studioportrett, Barn, Visittkortfotografi, Fotografsignatur

Fotografi ubb-sign-0016

Bjørn Hougen

Brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig. 1927.

1927-01-29

Håndskrevet brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig. En nyttårshilsen hvor Hougen takker for det forrige året og hyggelige tider i Bergen, samt skryter av Sheteligs arbeid,

Arkeologi, Brev

Brev ubb-ms-1201-320-08

Johannes Cornelius Mathias Olsson Simonnæs

[Fotografsignaturer]

Gjenkjennbare ikke-fotografiske elementer i Visittkort-samlingen

Kvinneportrett, Visittkortfotografi, Fotografsignatur

Fotografi ubb-sign-0496

Bjørn Hougen

Brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig. 1918.

1918-01-02

Håndskrevet brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig hvor han takkker ja til å være med på en utgraving med Shetelig.

Arkeologi, Brev, Utgraving

Brev ubb-ms-1201-320-01