Knud Knudsen

Tunellen i Dyrskar Haukelidfjeld

Fjell, Snø, Skysskar, vognmann, kusk, Tunnel, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-nd-1969

Knud Knudsen

[Dyrskar, Haukelifjell]

Bygging av telegraflinjen mellom Odda og Røldal

Landskap, Telegrafstolpe, Telegraflinje

Fotografi ubb-kk-ndx-0189

Knud Knudsen

[Dyrskar på Haukeli]

Bygging av telegraflinjen mellom Odda og Røldal

Landskap, Telegrafstolpe, Telegraflinje

Fotografi ubb-kk-ndx-0190

Jørgen Grundtvig-Olsen

Udsyn mod Dyrskar. Vestenom Haukelisæter

1906-07-14

Øysteinsvatnet

Landskap, Oversiktsbilde, Vann, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-go-b-0233-pge

Knud Knudsen

Parti af Dyrskar

Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1622-09632

Knud Knudsen

Tunellen i Dyrskar Haukelidfjeld

Fjell, Snø, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-nd-1968

Knud Knudsen

Tunellen i Dyrskar, Haukelifjeld

Vei, Snø, Hest, Gutt, Skysskar, vognmann, kusk, Tunnel

Fotografi ubb-kk-2127-1968

Truls Wiel Wilson

Ved Seljestad

Automobiltur 1938. Amy, Billy og Truls. Billedtittelen er fra fotografens egne notater

Fjell, Vei, Stabbestein

Fotografi ubb-tww-0018

Ralph L. Wilson

Utsigt over vandet mot Dyrskar

Tur over Odda, Seljestadjuvet,Røldal,Austmandlien til Haukelisæter, gjennom Suldal til Stavanger 1907.

Fjell, Vann

Fotografi ubb-wil-m-077

Knud Knudsen

Tunellen i Dyrskar, Haukelifjeld

Snø, Hest, Tunnel, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-2127-1969

Knud Knudsen

Tunnellen i Dyrskar, Haukelidfjeld

Fjell, Tunnel, Karjol

Fotografi ubb-kk-nc-9631

Jørgen Grundtvig-Olsen

Østenom Dyrskaret

1906-07-14

Landskap, Vei, Snø, Stabbestein, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-go-b-0235-pge

Jørgen Grundtvig-Olsen

Øisteinvand vestenom Dyrskaret

1906-07-14

Øysteinsvatnet

Landskap, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-go-b-0237

Jørgen Grundtvig-Olsen

Udsigt østover fra Dyrskaret.

1906-07-14

Landskap, Vei, Snø, Hest, Mann, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0236

Knud Knudsen

Tunnellen i Dyrskar, Haukelidfjeld

Vei, Snø, Hest, Gutt, Skysskar, vognmann, kusk, Tunnel, Hestekjøretøy, Karjol

Fotografi ubb-kk-1622-09630a

Ralph L. Wilson

Dyrskar

Tur over Odda, Seljestadjuvet,Røldal,Austmandlien til Haukelisæter, gjennom Suldal til Stavanger 1907.

Vei, Snø, Sykkel, Tunnel

Fotografi ubb-wil-m-074

Jørgen Grundtvig-Olsen

Dyrskaret seet fra øst

1906-07-14

Landskap, Vei, Stabbestein, Panorama, Telegraflinje

Fotografi ubb-go-a-0234

Knud Knudsen

Parti mod Dyrskar, Haukelifjeld

Landskap

Fotografi ubb-kk-2127-1970

Knud Knudsen

Tunnellen i Dyrskar, Haukelidfjeld

Vei, Snø, Hest, Gutt, Skysskar, vognmann, kusk

Fotografi ubb-kk-1622-09630b

Jørgen Grundtvig-Olsen

Østenom Dyrskaret

1906-07-14

Landskap, Vei, Snø, Stabbestein, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-go-b-0235

Knud Knudsen

[Røldalsfjellet]

Bygging av telegraflinjen mellom Odda og Røldal

Landskap, Telegrafstolpe, Telegraflinje

Fotografi ubb-kk-ndx-0188

Truls Wiel Wilson

Automobiltur ca. 1938

Fjell, Vei, Bautastein

Fotografi ubb-tww-0015

Knud Knudsen

Dyrskar, Høieste Punkt af Veien over Haukelidfjeldet.

Fjellvidde

Fotografi ubb-kk-1318-3263

Jørgen Grundtvig-Olsen

Øisteinvand vestenom Dyrskaret

1906-07-14

Øysteinsvatnet

Landskap, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-go-b-0237-pge

Ralph L. Wilson

Dyrskar

Tur over Odda, Seljestadjuvet,Røldal,Austmandlien til Haukelisæter, gjennom Suldal til Stavanger 1907.

Fjell, Vei, Snø, Stabbestein

Fotografi ubb-wil-m-076

Knud Knudsen

Tunnellen i Dyrskar, Haukelidfjeld

Fjell, Tunnel, Karjol

Fotografi ubb-kk-1622-09631

Jørgen Grundtvig-Olsen

Udsyn mod Dyrskar. Vestenom Haukelisæter

1906-07-14

Øysteinsvatnet

Landskap, Oversiktsbilde, Vann, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-go-b-0233

Knud Knudsen

Dyrskar, Høieste Pungt af veien over Haukelidfjeldet

Fjell, Elv

Fotografi ubb-kk-2127-0625