Knud Knudsen

Parti fra Hammerhaug ved Terøen

Hesje, Uthus

Fotografi ubb-kk-1318-0040

Knud Knudsen

[Terøy]

Gård, Vann, Hesje, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-0038

Knud Knudsen

Parti fra Hammerhaug ved Terøen

Gård, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-0041

Knud Knudsen

Parti af Terøen

Handels- og gjestgiverstedet Terøy. På 1700-tallet hørte det inn under Rosendal gods. I 1927 overtok H.S.D., og Terøy ble anløpsted for H.S.D.s rutebåter. I 1939 kjøpt av private.

Fjell, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Naust, Sjøbod

Fotografi ubb-kk-ns-0098

Knud Knudsen

Parti af Terøen

Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Øy, Skigard

Fotografi ubb-kk-ns-0102

Knud Knudsen

Parti fra Hammerhaug ved Terøen

Gård, Vann, Hesje

Fotografi ubb-kk-1318-0039

Knud Knudsen

Tofjeldet ved Terøen

Handels- og gjestgiveri på Terøy

Fjell, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bolighus, Hesje, Sjøbod

Fotografi ubb-kk-ns-0099

Knud Knudsen

Parti af Terøen

Handels- og gjestgiversted på Terøy i. På 1700-tallet hørte det inn under Rosendal gods. I 1927 overtatt av H.S.D, og ble anløpsted for H.S.D.s rutebåter. I 1939 ble øya kjøpt av private.

Naust, Sjøbod

Fotografi ubb-kk-ns-0097

Knud Knudsen

Parti af Terøen

Handels- og gjestgiveriet på Terøy. PÅ 1700-tallet Rosendal gods. Fra 1927 overtok H.S.D., og stedet ble anløpssted for selskapets rutebåter. Fra 1939 i privat eie.

Fjell, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Naust, Sjøbod, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0100

Knud Knudsen

Parti af Terøen

Fjord, Gård, Øy

Fotografi ubb-kk-ns-0101