Solveig Greve

[BMV, Laksevåg]

Mekanisk verksted, Sveiser

Fotografi ubb-sg-025-009

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Laksevåg]

1962-07-18

Mekanisk verksted, Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg

Fotografi ubb-w-f-080496

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Laksevåg]

1948-10-08

Skip, Mekanisk verksted, Flyfoto, Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-013816

Solveig Greve

[BMV, Laksevåg]

Interiør, Mekanisk verksted, Arbeider, Arbeidsklær, Smed, Slegge, Ambolt

Fotografi ubb-sg-025-012

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Laksevåg]

1955-06-10

Flyfoto, Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde, Flytedokk, Mekaniske verksteder

Fotografi ubb-w-sh-082306

Solveig Greve

[BMV, Laksevåg]

Interiør, Mekanisk verksted, Arbeider, Arbeidsklær, Smed, Ovn, Slegge, Ambolt

Fotografi ubb-sg-025-013

[Laksevåg. Flytedokken]

Skip, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Flytedokk

Fotografi ubb-bros-01674

Gustav Brosing

Laksevåg, BMV-Laksevåg

Skipsbygging - verftsindustri, Folkemengde

Fotografi ubb-bros-01752

Widerøe's Flyveselskap A/S

[BMV, Laksevåg]

1963-06-01

Skip, Mekanisk verksted, Flyfoto, Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde, Flytedokk

Fotografi ubb-w-f-104951

Solveig Greve

[BMV, Laksevåg]

Interiør, Mekanisk verksted, Arbeider, Arbeidsklær, Smed, Slegge, Ambolt

Fotografi ubb-sg-025-011

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skip, Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Kran, Slepebåt, Flytedokk

Fotografi ubb-bros-03181

Widerøe's Flyveselskap A/S

[BMV, Laksevåg]

1962-07-18

Skip, Mekanisk verksted, Flyfoto, Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-080358

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Laksevåg]

1955-06-10

Skip, Mekanisk verksted, Flyfoto, Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde, Flytedokk

Fotografi ubb-w-sh-082305

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Laksevåg]

1963-06-01

Flyfoto, Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde, Flytedokk, Mekaniske verksteder

Fotografi ubb-w-f-105037

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Laksevåg]

1948-10-08

Skip, Mekanisk verksted, Flyfoto, Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-013817

Widerøe's Flyveselskap A/S

[BMV, Laksevåg]

1963-06-01

Mekanisk verksted, Flyfoto, Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde, Flytedokk

Fotografi ubb-w-f-104949

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Laksevåg]

1948-10-08

Skip, Mekanisk verksted, Flyfoto, Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-013818

Solveig Greve

[BMV, Laksevåg]

Interiør, Mekanisk verksted, Arbeider, Mann, Arbeidsklær, Hjelm

Fotografi ubb-sg-025-010