Knud Knudsen

Sinclair - Støtten ved Kringen, Gudbrandsdalen

Under Kalmarkrigen ble skotske leietropper nedkjempet av en norsk bondehær ved Kringen i Oppland. Kaptein George Sinclair var en skottene som falt her.

Vei, Elv, Minnestøtte, Dal

Fotografi ubb-kk-2127-1927

Knud Knudsen

Fra Vik i Gudbrandsdalen

Gård, Bygd, Elv

Fotografi ubb-kk-2127-1925

Knud Knudsen

Bredevangen i Gudbrandsdalen

Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Elv, Telegrafstolpe, Dal

Fotografi ubb-kk-2127-1924