Knud Knudsen

Parti af Karl Johans Gade mod Brandstationen i Kristiania

Brannvesen, By- og småsteder, Næringsbygg

Fotografi ubb-kk-ns-1230

Knud Knudsen

Vor Frelsers Kirke i Kristiania

Stortorvet 1. Før 1950 var Vår Frelsers kirke navnet på Oslo Domkirke. Hovedkirke for Oslo bispedømme.

Kirke, By- og småsteder, Brannstasjon, Torghandel, Basarhall

Fotografi ubb-kk-1318-0689

Knud Knudsen

Brandstationen i Kristiania

Brannvakten i Oslo, Karl Johans gate 11. Brannvakten er bygd i nyromansk stil (upusset rød tegl) Tårnet ble brukt til å tørke brannslngene i. Brannvakten var Oslos hovedbrannstasjon til 1939

Bygninger, By- og småsteder, Gate, Gutt, Brannstasjon, Basarhall

Fotografi ubb-kk-1318-0687