Atelier KK

[Boliger under bygging, Nymark]

Selvbyggerkolonien på Nymark, bygget 1923 - 28. Arkitekt Leif Grung

Hest, Arkitekt, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Hestekjerre, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-041

Atelier KK

[Parti fra boligområde, selvbyggerkolonien på Nymark]

Selvbyggerkolonien på Nymark, bygget 1923 - 28. Arkitekt Leif Grung

Arkitekt, Tre, Skur, Stillas, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-049

Atelier KK

[Bolig under bygging, selvbyggerkolonien på Nymark]

Selvbyggerkolonien på Nymark, bygget 1923 - 28. Arkitekt Leif Grung

Arkitekt, Byggeplass, Building site, Grunnmur, Stillas, Rekkehus, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-045

Atelier KK

[Parti fra selvbyggerkolonien på Nymark]

Bygget 1923 - 28, arkitekt Leif Grung. Totalt ca. 180 hus.

Oversiktsbilde, Overview, Arkitekt, Vann, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-020

Atelier KK

[Interiør, Dagligstue. Selvbyggerbolig på Nymark]

Interiør, Dagligstue. Selvbyggerbolig på Nymark

Bord, Stol, Stue, rom, Arkitekt, Skap, Taklampe, Blomsterpotte, Rottingstol, Pidestall, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-053

Atelier KK

[Fra selvbyggerkolonien på Nymark, byggearbeid]

Bygget 1923-28, ca. 180 hus totalt, arkitekt Leif Grung

Arkitekt, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Rekkehus, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-039

Atelier KK

[Interiør. Stue. Selvbyggerhus, Nymark]

Interiør. Stue. Selvbyggerhus, Nymark

Stue, rom, Arkitekt, Gardiner, Blomsterpotte, Pidestall, Messingbord, Arkitekter, Divan

Fotografi ubb-kk-n-253-062

Atelier KK

[Parti fra Nymark. Rørledning. Rekkehus]

Parti fra Nymark. Rørledning. Rekkehus

Fabrikk, Oversiktsbilde, Overview, Skur, Rør, Rekkehus

Fotografi ubb-kk-n-253-050

Atelier KK

[Interiør. Soverom. Selvbyggerhus, Nymark]

Interiør. Soverom. Selvbyggerhus, Nymark

Arkitekt, Gardiner, Taklampe, Kommode, Bed, Seng, Soverom, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-057

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-f-105014

1963-06-01

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-105014

Atelier KK

Selvbyggerkolonien paa Nymark. Rekkehus type I

Bygget 1923 - 28, arkitekt Leif Grung. Totalt ca. 180 hus.

Arkitekt, Eksteriør, Rekkehus, Grunnplan og tverrsnitt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-008

Atelier KK

[Bolighus. Selvbyggerkolonien på Nymark]

1924-10-16

Bygget 1923 - 28, arkitekt Leif Grung. Totalt ca. 180 hus.

Vindu, Barn, Child, Arkitekt, Bolighus, Residential Building, Gatedør, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-024

Atelier KK

Selvbyggerkolonien paa Nymark

Arkitekttegning. Selvbyggerkolonien på Nymark. Hele området (situasjonsplan)

Arkitekt, Boligfelt, Arkitekter, Situasjonsplan

Fotografi ubb-kk-n-253-014

Atelier KK

[Tegning av selvbyggerkolonien på Nymark]

1925-11-28

Tegning av selvbyggerkolonien på Nymark

Tegning, Drawing, Boligfelt, Situasjonsplan

Fotografi ubb-kk-n-274-022

Atelier KK

[Parti av boligområde. Selvbyggerkolonien på Nymark]

Bygget 1923 - 28, arkitekt Leif Grung. Totalt ca. 180 hus.

Gate, Arkitekt, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Telefonstolpe, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-023

Atelier KK

Selvbyggerkolonien paa Nymark

Arkitekttegning. Selvbyggerkolonien på Nymark

Arkitekt, Eksteriør, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-001

Atelier KK

[Parti fra selvbyggerstrøket Nymark]

Parti fra selvbyggerstrøket Nymark

Fjell, Bolighus, Residential Building, Idrettsbane, Byggeplass, Building site, Utmark

Fotografi ubb-kk-n-260-011

Atelier KK

[Arkitekttegning. Enkelt hus type no. II og VI]

Arkitekttegning. Enkelt hus type no. II og VI

Arkitekt, Bolighus, Residential Building, Eksteriør, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-011

Atelier KK

[Parti fra boligområde. Selvbyggerkolonien på Nymark]

Bygget 1923 - 28, arkitekt Leif Grung. Totalt ca. 180 hus.

Arkitekt, Vann, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-027

Atelier KK

[Nymark Kolonial, St. Olavs vei]

1927-03-16

Nymark Kolonial, St. Olavs vei

Vindu, Arkitekt, Bolighus, Residential Building, Ark, Kolonialforretning, Fetevare, Arkitekter, Kolonialforretninger, Fetevarehandlere

Fotografi ubb-kk-n-292-088

Atelier KK

[Interiør. Soverom. Selvbyggerbolig, Nymark]

Interiør. Soverom. Selvbyggerbolig, Nymark

Bord, Stol, Arkitekt, Maleri, Taklampe, Kommode, Bed, Seng, Soverom, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-055

Atelier KK

[Selvbyggerkolonien på Nymark, byggeplass]

Bygget 1923 - 28, arkitekt Leif Grung. Totalt ca. 180 hus.

Arkitekt, Byggeplass, Building site, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-021

Atelier KK

[Parti av boligområde. Selvbyggerkolonien på Nymark]

Bygget 1923 - 28, arkitekt Leif Grung. Totalt ca. 180 hus.

Gate, Arkitekt, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Telefonstolpe, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-022

Atelier KK

[Bolighus. Rekkehus fra selvbyggerkolonien på Nymark]

Bygget 1923 - 28, arkitekt Leif Grung. Totalt ca. 180 hus.

Vindu, Arkitekt, Gatedør, Rekkehus, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-026

Atelier KK

[Bolig under bygging.Selvbyggerkolonien på Nymark]

Selvbyggerkolonien på Nymark, bygget 1923 - 28. Arkitekt Leif Grung

Arkitekt, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Skur, Rekkehus, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-044

Atelier KK

[Interiør. Spisestue. Selvbyggerhus på Nymark]

Interiør. Spisestue. Selvbyggerhus på Nymark

Bord, Stol, Arkitekt, Dør, Skjenk, Spisestue, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-052

Atelier KK

Selvbyggerkolonien paa Nymark.

Arkitekttegning. Selvbyggerkolonien på Nymark. "Typen paa 50 kvm. i 2 alternativer".

Arkitekt, Grunnplan og tverrsnitt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-012

Atelier KK

[Modell av selvbyggerkolonien på Nymark]

Modell av selvbyggerkolonien på Nymark

Arkitekt, Modell, Boligfelt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-015

Atelier KK

[Modell av selvbyggerkolonien på Nymark]

Arkitekt, Modell, Boligfelt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-005

Atelier KK

[Parti fra selvbyggerkolonien på Nymark]

Bygget 1923 - 28, arkitekt Leif Grung. Totalt ca. 180 hus.

Fjell, Oversiktsbilde, Overview, Arkitekt, Bolighus, Residential Building, Vann, Idrettsbane, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-007

Atelier KK

[Parti fra selvbyggerkolonien på Nymark]

Bygget 1923 - 28, arkitekt Leif Grung. Totalt ca. 180 hus.

Arkitekt, Vei, Byggeplass, Building site, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-018

Atelier KK

Selvbyggerkolonien paa Nymark

Arkitekttegning. Selvbyggerkolonien på Nymark."Typen på 50 kvm. i 2 alternativer"

Arkitekt, Grunnplan og tverrsnitt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-013

Atelier KK

[Menn i arbeid på tomt. Trolig i nærheten av Nymark]

Menn i arbeid på tomt. Trolig i nærheten av Nymark

Mann, Man, Bolighus, Residential Building, Byggeplass, Building site, Stige

Fotografi ubb-kk-n-260-015

Atelier KK

[Parti fra selvbyggerkolonien på Nymark]

Bygget 1923 - 28, arkitekt Leif Grung. Totalt ca. 180 hus.

Arkitekt, Vei, Byggeplass, Building site, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-019

Atelier KK

[Boliger under bygging på Nymark]

Selvbyggerkolonien på Nymark, bygget 1923 - 28. Arkitekt Leif Grung

Arkitekt, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Grunnmur, Hestekjerre, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-040

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-f-105013

1963-06-01

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-105013

Atelier KK

[Interiør. Soverom 1924. Selvbyggerhus på Nymark]

1924-10-16

Interiør. Soverom 1924. Selvbyggerhus på Nymark

Arkitekt, Dør, Taklampe, Kommode, Bed, Seng, Soverom, Arkitekter, Fluesmekker

Fotografi ubb-kk-n-253-061

Atelier KK

Nymark. Fugleperspektiv av Store Gaarden.

Arkitekttegning. Selvbyggerkolonien på Nymark

Arkitekt, Eksteriør, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-016

Atelier KK

[Bolighus under bygging. Nymark]

Selvbyggerkolonien på Nymark, bygget 1923 - 28. Arkitekt Leif Grung

Fjell, Sykehus, Hospital, Arkitekt, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Forskaling, Boligfelt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-042

Atelier KK

Nymark. Fugleperspektiv av Store Gaarden

Arkitekttegning. Nymark. Fugleperspektiv av store gaarden

Arkitekt, Eksteriør, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-002

Atelier KK

[Parti fra selvbyggerkolonien på Nymark, oversiktsbilde.]

Bygget 1923 - 28, arkitekt Leif Grung. Totalt ca. 180 hus.

Fjell, Oversiktsbilde, Overview, Arkitekt, Bolighus, Residential Building, Vann, Idrettsbane, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-017

Atelier KK

[Interiør, kjøkken. Selvbyggerbolig, Nymark]

1924-10-16

Interiør, kjøkken. Selvbyggerbolig, Nymark

Kjøkken, Arkitekt, Vask, Komfyr, Kaffekanne, Skap, Arkitekter, Kjøkkenbenk

Fotografi ubb-kk-n-253-058

Atelier KK

[Parti fra selvbyggerstrøket Nymark]

Parti fra selvbyggerstrøket Nymark

Fjell, Oversiktsbilde, Overview, Sykehus, Hospital, Mann, Man, Vann, Byggeplass, Building site

Fotografi ubb-kk-n-260-012

Atelier KK

[Interiør, kjøkken. Selvbyggerbolig, Nymark]

1924-10-16

Interiør, kjøkken. Selvbyggerbolig, Nymark

Bord, Stol, Kjøkken, Arkitekt, Bolighus, Residential Building, Vask, Skap, Kjøkkenutstyr, Arkitekter, Kjøkkenbenk

Fotografi ubb-kk-n-253-054

Atelier KK

[Parti fra selvbyggerstrøket på Nymark, Brann stadion.]

Parti fra selvbyggerstrøket på Nymark, Brann stadion.

Fabrikk, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Vann, Idrettsbane, Byggeplass, Building site, Telefonstolpe

Fotografi ubb-kk-n-260-013

Atelier KK

[Bolig under bygging. Menn i arbeid. Nymark]

Selvbyggerkolonien på Nymark, bygget 1923 - 28. Arkitekt Leif Grung

Arkitekt, Mann, Man, Bolighus, Residential Building, Byggeplass, Building site, Stillas, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-043

Atelier KK

[Parti fra selvbyggerkolonien på Nymark]

Selvbyggerkolonien på Nymark, bygget 1923 - 28. Arkitekt Leif Grung

Snø, Arkitekt, Rekkehus, Boligfelt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-048

Atelier KK

[Bolig under bygging, selvbyggerkolonien på Nymark]

Selvbyggerkolonien på Nymark, bygget 1923 - 28. Arkitekt Leif Grung

Arkitekt, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Grunnmur, Forskaling, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-046

Atelier KK

[Interiør. Spisestue. Selvbyggerhus, Nymark 1924]

1924-10-16

Interiør. Spisestue. Selvbyggerhus, Nymark 1924

Bord, Stol, Arkitekt, Lampe, Taklampe, Innrammede bilder, Spisestue, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-060

Atelier KK

[Bolig under bygging, selvbyggerkolonien Nymark]

Selvbyggerkolonien på Nymark, bygget 1923 - 28. Arkitekt Leif Grung

Snø, Arkitekt, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Rekkehus, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-047

Atelier KK

[Bolighus. Fra selvbyggerkolonien på Nymark]

1924-10-16

Bygget 1923 - 28, arkitekt Leif Grung. Totalt ca. 180 hus.

Vindu, Arkitekt, Bolighus, Residential Building, Gatedør, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-025

Atelier KK

Selvbyggerkolonien paa Nymark. Bindingsverksvæg

Bygget 1923 - 28, arkitekt Leif Grung. Totalt ca. 180 hus.

Arkitekt, Eksteriør, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-009

Atelier KK

[Arkitekttegning av bolighus. Enkelt hus type IV. Selvbyggerkolonien på Nymark]

Arkitekttegning av bolighus. Enkelt hus type IV. Selvbyggerkolonien på Nymark

Arkitekt, Bolighus, Residential Building, Eksteriør, Grunnplan og tverrsnitt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-006

Atelier KK

[Interiør. Kjøkkenkrok. Bord, kokeplate og kjeler fra selvbyggerhus på Nymark]

1924-10-16

Interiør. Kjøkkenkrok. Bord, kokeplate og kjeler fra selvbyggerhus på Nymark

Bord, Kjøkken, Arkitekt, Gryte, Komfyr, Kaffekanne, Arkitekter, Avtrekkshette

Fotografi ubb-kk-n-253-059

Atelier KK

[Interiør. Soverom. Selvbyggerhus, Nymark]

Interiør. Soverom. Selvbyggerhus, Nymark

Bord, Stol, Arkitekt, Maleri, Taklampe, Kommode, Bed, Seng, Soverom, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-056

Atelier KK

[Fra selvbyggerstrøket Nymark]

Fra selvbyggerstrøket Nymark

Bolighus, Residential Building, Byggeplass, Building site, Stillas

Fotografi ubb-kk-n-260-014

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kronstad. Nymark]

1963-06-01

Kronstad. Nymark

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-105000

Atelier KK

Selvbyggerkolonien paa Nymark. Rækkehus type V

Arkitekt, Eksteriør, Rekkehus, Grunnplan og tverrsnitt, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-253-010

Finn Tollefsen

Ulriksbane-ulykken

1974-07-09

Tilskadekomne med helikopter til Nymark

Barn, Child, Bolighus, Residential Building, 35 mm, 35 mm, Nurse uniform, Sykepleieruniform, Sykepleier, Nurse, Pressefotografi, Helikopter

Fotografi ubb-ft-9508-018