Diplom datert 1543, 18. februar. Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)

1543-02-18

Seks lagrettemenn i Nordfjord bevitner at Nils Kolbenssøn solgte til Anders Torgilssøn en laups leie i Ytre-Eide, og det han eide i Staffrijn (Stauri), og mottok betalingen. Utstedt av And(ers) Hansen, Lauris Pedersen borgemester wdj ...

Jordbruk, 1500-tallet, Gårder, Diplomer, Eiendomshandel, Eiendom, Laupsleie, Jordskyld

Diplom ubb-diplom-0216

Diplom datert 1543, 29. august. Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)

1543-08-29

Mats Størssøn, lagmann i Bergen, og tolv andre lagrettemenn i Nordfjord kunngjør at de etter ønske av «fornumstig suend Pawel Vendelbu» har gått grensepågang mellom Elling Oluffsøn og Olle Torkellsøn. Ubekreftet avskrift på papir, visstnok ...

Kart, 1500-tallet, Diplomer, Rettssak, Eiendomsforhold, Eiendom

Diplom ubb-diplom-0217

Diplom datert 1561, 17. juni. Bergen

1561-06-17

Høvedsmann Erik Rosenkrantz, superintendent dr. Jens Schjeldrup, lagmann Mats Størssøn og rådmann Laurits Vog kunngjør et forlik mellom Anders Torkildssøn (Ytre-Eide) og på den annen side Jens Olsen og Torgils Gundelssen, om en del jordgods ...

1500-tallet, Diplomer, Rettssak, Eiendomsforhold, Forlik, Eiendom, Rettsvesen

Diplom ubb-diplom-0247

Avskrift av diplom trolig fra 1560-årene. Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)

Ti (elleve) lagrettemenn i Gloppen og Stryn (Stryn og Olden) skiprede bevitner en ættebolk som inneholder etterkommere etter Erik Kolbensøn, og angår eiendomsforholdet til Ytre-Eide og Stauri ...

1500-tallet, Diplomer, Eiendomsforhold, Arveoppgjør, Arv

Diplom ubb-diplom-0244

Referanse til diplom datert 1536, uten dag. Ytre Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)

Dette brev er ikke fullstendig gjengitt, bare referert i utdrag i et defekt papirbrev (konsept?) fra ca. 1586: se denne dato.

1500-tallet, Diplomer, Middelalderen

Diplom ubb-diplom-0207