Diplom datert 1543, 18. februar. Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)

1543-02-18

Seks lagrettemenn i Nordfjord bevitner at Nils Kolbenssøn solgte til Anders Torgilssøn en laups leie i Ytre-Eide, og det han eide i Staffrijn (Stauri), og mottok betalingen. Utstedt av And(ers) Hansen, Lauris Pedersen borgemester wdj ...

Jordbruk, Eiendom, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, Laupsleie, Jordskyld

Diplom ubb-diplom-0216

Diplom datert 1543, 29. august. Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)

1543-08-29

Mats Størssøn, lagmann i Bergen, og tolv andre lagrettemenn i Nordfjord kunngjør at de etter ønske av «fornumstig suend Pawel Vendelbu» har gått grensepågang mellom Elling Oluffsøn og Olle Torkellsøn. Ubekreftet avskrift på papir, visstnok ...

Rettssak, Kart, Eiendom, Eiendomsforhold, 1500-tallet, Diplomer

Diplom ubb-diplom-0217

Diplom datert 1561, 17. juni. Bergen

1561-06-17

Høvedsmann Erik Rosenkrantz, superintendent dr. Jens Schjeldrup, lagmann Mats Størssøn og rådmann Laurits Vog kunngjør et forlik mellom Anders Torkildssøn (Ytre-Eide) og på den annen side Jens Olsen og Torgils Gundelssen, om en del jordgods ...

Rettssak, Eiendom, Eiendomsforhold, 1500-tallet, Diplomer, Forlik, Rettsvesen

Diplom ubb-diplom-0247

Avskrift av diplom trolig fra 1560-årene. Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)

Ti (elleve) lagrettemenn i Gloppen og Stryn (Stryn og Olden) skiprede bevitner en ættebolk som inneholder etterkommere etter Erik Kolbensøn, og angår eiendomsforholdet til Ytre-Eide og Stauri ...

Eiendomsforhold, 1500-tallet, Diplomer, Arveoppgjør, Arv

Diplom ubb-diplom-0244

Referanse til diplom datert 1536, uten dag. Ytre Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)

Dette brev er ikke fullstendig gjengitt, bare referert i utdrag i et defekt papirbrev (konsept?) fra ca. 1586: se denne dato.

Middelalderen, 1500-tallet, Diplomer

Diplom ubb-diplom-0207