Knud Knudsen

Hotel "Hardanger", Odde i Hardanger.

Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Bolighus, Hage, Naust, Havnebod, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-2468

Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger.

Fjell, Gård, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-3179

Knud Knudsen

Parti af Odde i Hardanger

Fotografert fra Kalvanes mot Grand Hotel, Hardanger Hotel og Odda kirke

Kirke, Vei, Gård, Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Dampskip, Elv, Naust, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-2127-0548

Knud Knudsen

Parti af Odde i Hardanger.

1882-10-28

Odda fotografert fra Almerket mot sør med Vetrhus Hotel i forgrunnen av bildet.

Fjell, Vei, Gård, Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bolighus, Hage, Hesje, Naust, Havnebod

Fotografi ubb-kk-1318-2294

Knud Knudsen

Hotel "Hardanger", Odde i Hardanger.

Fotografert fra Almerket mot det gamle Hotel Hardanger

Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Bolighus, Hage, Havnebod, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-2469

Knud Knudsen

Parti af Odde i Hardanger.

Odda fotografert fra Kalvanes

Fjell, Kirke, Gård, Bygd, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bolighus, Oversiktsbilde, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-2471