Knud Knudsen

Hotel "Hardanger", Odde i Hardanger.

Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hage, Turisme, Bolighus, Naust, Havnebod, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-2468

Knud Knudsen

Parti fra Odde i Hardanger.

Fjell, Fjord, Gård

Fotografi ubb-kk-1318-3179

Knud Knudsen

Parti af Odde i Hardanger

Fotografert fra Kalvanes mot Grand Hotel, Hardanger Hotel og Odda kirke

Bygd, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Dampskip, Elv, Naust, Vei, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-2127-0548

Knud Knudsen

Parti af Odde i Hardanger.

1882-10-28

Odda fotografert fra Almerket mot sør med Vetrhus Hotel i forgrunnen av bildet.

Fjell, Bygd, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hage, Bolighus, Hesje, Naust, Vei, Havnebod

Fotografi ubb-kk-1318-2294

Knud Knudsen

Hotel "Hardanger", Odde i Hardanger.

Fotografert fra Almerket mot det gamle Hotel Hardanger

Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hage, Turisme, Bolighus, Havnebod, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-2469

Knud Knudsen

Parti af Odde i Hardanger.

Odda fotografert fra Kalvanes

Fjell, Bygd, Fjord, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Oversiktsbilde, Elv, Bolighus

Fotografi ubb-kk-1318-2471