Atelier KK

[To gravmonumenter ca. 1925]

To gravmonumenter ca. 1925

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-034

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravmonument ca. 1925

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-020

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravmonument ca. 1925

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-016

Atelier KK

[To gravmonumenter]

To gravmonumenter

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-025

Atelier KK

[14 figurer som tilhører gravmonumenter ca. 1925]

14 figurer som tilhører gravmonumenter ca. 1925

Statuer/Skulptur, Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-041

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravmonument ca. 1925

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-023

Norvin Reklamefoto

Norsk Cement- & Skiferindustri A/S

1966-04-12

Oversiktsbilde, Fabrikk, Industribygning, Industriområde

Fotografi ubb-nor-n-0726

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravmonument ca. 1925

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-032

Atelier KK

[Gravmonumenter ca. 1925]

Gravmonumenter ca. 1925

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-028

Atelier KK

[To gravmonumenter ca. 1925]

To gravmonumenter ca. 1925

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-038

Atelier KK

[To gravmonumenter ca. 1925]

To gravmonumenter ca. 1925

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-029

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravmonument ca. 1925

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-017

Atelier KK

ubb-kk-n-288-029

Gravstøtte uten skrift. Øverste delen med utskåret eller støpt dekorasjon ca. 1926

Mann, Gravstein, Herrehatt, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-288-029

Atelier KK

[Fire gravmonumenter ca. 1925]

Fire gravmonumenter ca. 1925

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-037

Atelier KK

[Gravstøtte uten skrift ca. 1926]

Gravstøtte uten skrift ca. 1926

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-288-028

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravmonument ca. 1925

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-026

Atelier KK

[Gravstøtte uten skrift ca. 1926]

Gravstøtte uten skrift ca. 1926

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-288-025

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravmonument ca. 1925

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-022

Atelier KK

[Gravmonumenter ca. 1925]

Gravmonumenter ca. 1925

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-031

Atelier KK

ubb-kk-n-288-030

Gravstøtte av den typen som ble brukt til krigsgravene døde til sjøs ca. 1926

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-288-030

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravmonument ca. 1925

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-021

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravmonument ca. 1925

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-030

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravmonument ca. 1925

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-012

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravmonument ca. 1925

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-027

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravmonument ca. 1925

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-036

Atelier KK

[Gravstøtte med kors uten skrift]

Gravstøtte med kors uten skrift

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-288-026

Atelier KK

[To gravmonumenter ca. 1925]

To gravmonumenter ca. 1925

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-035

Atelier K. Knudsen

[Arbeidere og funksjonær, Norsk Cementindustri]

Arbeidere og funksjonær, Norsk Cementindustri

Arbeider, Mann, Arbeidsklær, Skyggelue, Herrehatt, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier, Cementvareforretninger

Fotografi ubb-kk-n-310-008

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravmonument ca. 1925

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-013

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravmonument ca. 1925

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-018

Atelier K. Knudsen

[Arbeidere og funksjonærer, Norsk Cementindustri]

Arbeidere og funksjonærer, Norsk Cementindustri

Arbeider, Mann, Arbeidsklær, Skyggelue, Herrehatt, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier, Cementvareforretninger

Fotografi ubb-kk-n-310-009

Atelier KK

[To gravmonumenter ca. 1925]

To gravmonumenter ca. 1925

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-040

Atelier KK

[To gravmonumenter ca. 1925]

To gravmonumenter ca. 1925

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-033

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravmonument ca. 1925

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-039

Atelier KK

[To gravmonumenter]

To gravmonumenter

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-024

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravmonument ca. 1925

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-015

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravmonument ca. 1925

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-014

Atelier KK

[Gravmonument ca. 1925]

Gravmonument ca. 1925

Gravstein, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Fotografi ubb-kk-n-264-019