Atelier KK

[Hans Hauges gate]

Bygninger, Gate, Fruktforretning

Fotografi ubb-kk-n-419-064

Atelier KK

[Hans Hauges gate]

Bygninger, Gate, Fruktforretning

Fotografi ubb-kk-n-419-063

Atelier KK

[Hans Hauges gate]

Bygninger, Gate, Fruktforretning

Fotografi ubb-kk-n-419-065