Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser et senter for rehabilitering av blinde ...

Interiør og innredning, Mann, 35 mm, Verksted, Symaskin, Maskin, Korgfletting, FN, Kontaktkopi, Blindeskrift

Fotografi ubb-jg-k-0415

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser et senter for rehabilitering av blinde ...

Interiør og innredning, Skole, Mann, Gutt, Undervisning, Verksted, Gymnastikk, Boksing, Korgfletting, Gymsal, Mellomformat, FN, Kontaktkopi

Fotografi ubb-jg-k-0419

Atelier KK

Cairo. Egypt

Bygninger, By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-n-ut-0441

Atelier KK

Cairo. Egypt

Bygninger, By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-kk-n-ut-0444

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956/57]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser bl.a. egyptiske bønder og Muhammad Ali-Moskéen ...

Ku, Palme, Mann, Kanal, Bonde, Moske, Åker, Dress, Mellomformat, FN, Kontaktkopi, Esel

Fotografi ubb-jg-k-0396

Atelier KK

Cairo. Tomas of Mammeluks

Bygninger

Fotografi ubb-kk-n-ut-0673

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser et senter for rehabilitering av blinde ...

Interiør og innredning, Mann, Veving, Undervisning, Verksted, Mellomformat, FN, Kontaktkopi

Fotografi ubb-jg-k-0424

Atelier KK

Cairo. Egypt

Bygninger, By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-kk-n-ut-0447

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser et senter for rehabilitering av blinde ...

Interiør og innredning, Musikkinstrument, Gutt, 35 mm, Musikk (instrumental og vokal), Gruppe, Undervisning, Konsert, Lesing, Pult, Korgfletting, FN, Kontaktkopi, Blindeskrift

Fotografi ubb-jg-k-0416

Atelier KK

Cairo. Egypt

Bygninger, By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-kk-n-ut-0443

Jørgen Grinde

[FN i Midtøsten 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser FN-ansatte i Kairo.

Interiør og innredning, Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Militæruniform, Telefon, Mann, Flagg, Offiser, Sigarett, Skrivemaskin, Mellomformat, FN, UNEF, Kontaktkopi, DANOR-bataljonen, UNTSO

Fotografi ubb-jg-k-0595

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser et senter for rehabilitering av blinde ...

Interiør og innredning, Kontor, Musikkinstrument, Mann, Gutt, Musikk (instrumental og vokal), Dress, Konsert, Maskin, Mellomformat, FN, Kontaktkopi

Fotografi ubb-jg-k-0421

Atelier KK

Cairo. Egypt

Bygninger, Bil, By- og småsteder, Gate, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-n-ut-0432

Atelier KK

Cairo. Egypt

Bygninger, By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-kk-n-ut-0448

Atelier KK

Cairo & Citadellet

By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-n-ut-0672

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser et senter for rehabilitering av blinde ...

Interiør og innredning, Barn i lek, Skole, Mann, Gutt, Eksteriør, Maskin, Solbriller, Mellomformat, FN, Kontaktkopi, Blindeskrift

Fotografi ubb-jg-k-0417

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser et senter for rehabilitering av blinde ...

Interiør og innredning, Mann, Veving, Undervisning, Verksted, Dress, Mellomformat, FN, Kontaktkopi

Fotografi ubb-jg-k-0422

Atelier KK

Cairo. Egypt

Bygninger, Bil, By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-n-ut-0430

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser et senter for rehabilitering av blinde ...

Interiør og innredning, Mann, Hatt, Veving, Undervisning, Verksted, Terrasse, Mellomformat, FN, Kontaktkopi

Fotografi ubb-jg-k-0425

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser Katarinaklosteret ved Sinaifjellet som ble overtatt ...

Interiør og innredning, Prest, Museum, Soldat, Munk, Mann, Bok, Kloster, Hatt, 35 mm, Gruppe, Verksted, Spill, FN, UNEF, Kontaktkopi, Hodeskalle

Fotografi ubb-jg-k-0428

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser et senter for rehabilitering av blinde ...

Mat, By- og småsteder, Musikkinstrument, Mann, Hatt, Musikk (instrumental og vokal), Gruppe, Kanne, Eksteriør, Terrasse, Spill, Sjakkspill, Solbriller, Mellomformat, FN, Kontaktkopi

Fotografi ubb-jg-k-0426

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956/57]

Kairo med Sultan Hassan-moskeen og Al-Rifai-moskeen til høyre. Bildet er tatt på en reise i Midtøsten 1956/57, hvor FN-fotograf Jørgen Grinde dokumenterte forskjellige FN-operasjoner som UNEF, UNRWA ...

Bil, By- og småsteder, Palme, Oversiktsbilde, Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, Moske, FN, Minaret

Fotografi ubb-jg-l-1079

Atelier KK

Cairo. Egypt

Bygninger, By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-kk-n-ut-0445

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser et senter for rehabilitering av blinde ...

Barn i lek, Skole, Mann, Gutt, Eksteriør, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, Kontaktkopi

Fotografi ubb-jg-k-0418

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser et senter for rehabilitering av blinde ...

Interiør og innredning, Lege, Mann, Vevstol, Veving, Undervisning, Verksted, Kurvstol, Solbriller, Mellomformat, FN, Kontaktkopi

Fotografi ubb-jg-k-0423

Atelier KK

Cairo. Egypt

By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-kk-n-ut-0442

Atelier KK

Cairo. Egypt

By- og småsteder, Gate, Minaret

Fotografi ubb-kk-n-ut-0433

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser Katarinaklosteret ved Sinaifjellet som ble overtatt ...

Interiør og innredning, Museum, Soldat, Soldathjelm, Mann, Kloster, Bibliotek, 35 mm, Gruppe, Veving, Verksted, Sjakkspill, Jeep, Korgfletting, FN, UNEF, Kontaktkopi, Ørken

Fotografi ubb-jg-k-0427

Atelier KK

Cairo. Egypt

By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-kk-n-ut-0436

Atelier KK

Cairo. Tomas of Mammeluks

By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-n-ut-0670

Atelier KK

Cairo. Egypt

Bygninger, Bil, By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-kk-n-ut-0446

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser et senter for rehabilitering av blinde ...

Interiør og innredning, Skole, Gutt, Undervisning, Sovesal, Seng, Lesing, Pult, Mellomformat, FN, Kontaktkopi, Blindeskrift

Fotografi ubb-jg-k-0420