Skagen & Co

[Butikkinterør, Wallendahl. U.å.]

Lager, Jernvarehandel

Fotografi ubb-bs-fol-01155-006

Norvin Reklamefoto

[Kvinner i arbeid på kontor hos Wallendahl]

1948-12-02

Kvinner i arbeid på kontor hos Wallendahl

Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Jernvarehandel, Skrivemaskin, Arkivskap

Fotografi ubb-nor-w-0878

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Wallendahl & Søn 1942]

Interiør fra kontoret til Wallendahl & Søn 1942

Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Jernvarehandel, Skrivebord, Regnemaskin

Fotografi ubb-kk-n-424-010

Skagen & Co

[Butikkinteriør, Wallendahl. U.å.]

Butikkinteriør, Wallendahl. U.å.

Jernvarehandel, Butikkinnredning og -utstyr, Butikkinteriør, Disk, Kasseapparat

Fotografi ubb-bs-fol-01154-001

Skagen & Co

[Butikkinterør, Wallendahl. U.å.]

Butikkinterør, Wallendahl. U.å.

Lampe, Monter, Jernvarehandel, Butikkinnredning og -utstyr, Butikkinteriør, Disk, Koksbøtte

Fotografi ubb-bs-fol-01154-006

Skagen & Co

[Wallendal, Strandkaien. U.å.]

Wallendal, Strandkaien. U.å.

Interiør og innredning, Kontor

Fotografi ubb-bs-fol-01153-002

Norvin Reklamefoto

Jacob L. Berstad

1959-06-02

Interiør fra kontor hos Wallendahl

Kontormaskiner og -utstyr, Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Skranke, Jernvarehandel, Arkivskap

Fotografi ubb-nor-b-1874

Skagen & Co

[Butikkinterør, Wallendahl. U.å.]

Lager, Jernvarehandel

Fotografi ubb-bs-fol-01155-005

Skagen & Co

[Wallendal, Strandkaien. U.å.]

Wallendal, Strandkaien. U.å.

Bygninger, Jerngjerde, Jernvarehandel

Fotografi ubb-bs-fol-01153-001

Atelier K. Knudsen

[Ovner på lager]

Ovn

Fotografi ubb-kk-ncn-0231

Skagen & Co

[Butikkinteriør, Wallendahl. U.å.]

Butikkinteriør, Wallendahl. U.å.

Jernvarehandel, Butikkinnredning og -utstyr, Butikkinteriør, Disk

Fotografi ubb-bs-fol-01154-003

Atelier KK

[Ovner på lager]

Ovn

Fotografi ubb-kk-ncn-0232

Skagen & Co

[Butikkinteriør, Wallendahl. U.å.]

Butikkinteriør, Wallendahl. U.å.

Monter, Jernvarehandel, Butikkinnredning og -utstyr, Butikkinteriør

Fotografi ubb-bs-fol-01154-002

Skagen & Co

[Butikkinteriør, Wallendahl. U.å.]

Butikkinteriør, Wallendahl. U.å.

Monter, Jernvarehandel, Butikkinnredning og -utstyr, Butikkinteriør

Fotografi ubb-bs-fol-01154-004

Atelier KK

[Diverse bestikk lagt ut på en duk i stjerneform]

Jernvarehandel, Bestikk, Jernvarehandlere

Fotografi ubb-kk-n-299-042

Atelier KK

[Interiør. Salgsutstilling. Ovner]

1926-06-26

Interiør. Salgsutstilling. Ovner

Komfyr, Jernvarehandel, Jernovn, Jernvarehandlere

Fotografi ubb-kk-n-293-004a

Skagen & Co

[Butikkinterør, Wallendahl. U.å.]

Ovn, Jernvarehandel, Butikkinnredning og -utstyr, Butikkinteriør

Fotografi ubb-bs-fol-01155-008

Mittet & Co.

[Strandgt. - Fortunen]

Strandgt. - Fortunen

Butikk, Næringsbygg

Fotografi ubb-bros-05044

Atelier KK

[Interiør, salgsutstilling ovner og komfyrer]

1926-06-26

Interiør, salgsutstilling ovner og komfyrer

Komfyr, Jernvarehandel, Jernovn, Jernvarehandlere

Fotografi ubb-kk-n-293-004b

Skagen & Co

[Butikkinterør, Wallendahl. U.å.]

Lager, Jernvarehandel, Lagerarbeider

Fotografi ubb-bs-fol-01155-001

Skagen & Co

[Butikkinterør, Wallendahl. U.å.]

Ovn, Jernvarehandel, Butikkinnredning og -utstyr, Butikkinteriør

Fotografi ubb-bs-fol-01155-009

Atelier KK

[Interiør. Salgsutstilling. Ovner]

1926-06-26

Interiør. Salgsutstilling. Ovner

Komfyr, Jernvarehandel, Jernovn, Jernvarehandlere

Fotografi ubb-kk-n-293-005

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Wallendahl & Søn 1942]

Interiør fra kontoret til Wallendahl & Søn 1942

Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Jernvarehandel, Skrivebord, Skrivemaskin

Fotografi ubb-kk-n-424-007

Skagen & Co

[Wallendal, Strandkaien. U.å.]

Interiør og innredning, Kontor, Arbeider, Jernvarehandel

Fotografi ubb-bs-fol-01153-003

Atelier KK

[Utstilling av diverse skipsutstyr hos Wallendahl & Søn]

1928-02-02

Båtutstyr, Jernvarehandel, Jernvarehandlere

Fotografi ubb-kk-n-302a-012

Atelier KK

[Ovner på lager]

Ovner på lager

Ovn

Fotografi ubb-kk-ncn-0233

Skagen & Co

[Butikkinteriør, Wallendahl. U.å.]

Butikkinteriør, Wallendahl. U.å.

Sinkbøtte, Jernvarehandel, Butikkinnredning og -utstyr, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk

Fotografi ubb-bs-fol-01154-005

Atelier KK

[Utstilling av diverse skipsutstyr hos Wallendahl & Søn]

1928-02-02

Utstilling av diverse skipsutstyr hos Wallendahl & Søn

Båtutstyr, Jernvarehandel, Jernvarehandlere

Fotografi ubb-kk-n-302a-013

Widerøe's Flyveselskap A/S

Wallendahl & Søn-Bergen

Strandgaten, Strandkaien. Oversiktsbilde

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg

Fotografi ubb-w-sh-005080

Skagen & Co

[Butikkinterør, Wallendahl. U.å.]

Mann, Lager, Jernvarehandel, Lagerarbeider

Fotografi ubb-bs-fol-01155-007

Skagen & Co

[Butikkinterør, Wallendahl. U.å.]

Lager, Jernvarehandel, Lagerarbeider

Fotografi ubb-bs-fol-01155-002

Skagen & Co

[Butikkinterør, Wallendahl. U.å.]

Lager, Jernvarehandel

Fotografi ubb-bs-fol-01155-004

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Wallendahl & Søn 1942]

Interiør fra kontoret til Wallendahl & Søn 1942

Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Jernvarehandel, Skrivebord, Skrivemaskin, Regnemaskin

Fotografi ubb-kk-n-424-008

Skagen & Co

[Butikkinterør, Wallendahl. U.å.]

Lager, Jernvarehandel, Lagerarbeider

Fotografi ubb-bs-fol-01155-003