Diplom datert 1418, 2. oktober. Vikøy (Kvam, Hordaland)

1418-10-02

Torleif Ivarssøn erkjenner at han har solgt til Gamle Tormodssøn 11 spannsbol i gården Hjelle i Odda sogn i Hardanger og at han har innkassert betalingen.

Jordbruk, Kunngjøring, Gårder, Diplomer, Middelalderen, Eiendomshandel, 1400-tallet, Spannsbol

Diplom ubb-diplom-0089

Diplom datert 1431, 26 februar, Vikøy (Kvam, Hordaland)

1431-02-26

To menn bevitner at et halvt månedsmatsbol med have i gården Vik i Samland herred alltid har vært søstrene Turid, Astrid, Gudrun og Sigrid Haldorsdøtres fedregods, og at det var solgt til Trondssøn med disses ...

Jordbruk, Kunngjøring, Gårder, Diplomer, Middelalderen, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0100

Diplom datert (ca. 1320) Vikøy (Kvam, Hordaland)

Arnfinn i Vikøy og Sigurd på Birkeland kunngjør at ti menn er villige til å bekrefte det vitnemål som Eirik og Arnfinn har avlagt til fordel for Svein på Stein. Ingen av dem har hørt ...

Kunngjøring, Diplomer, Middelalderen, Eiendomsforhold, 1300-tallet, Vitnemål

Diplom ubb-diplom-0008