Gustav Brosing

Markeveien - Muralmenningen

Boligblokk, By- og småsteder, Butikk, Gate, Brostein, Forretningsgård, Trikkeskinner, Murhus

Fotografi ubb-bros-01862

Atelier KK

Markeveien

Bestilt av Rådmann Eyde, 2. avd.

Personbil, By- og småsteder, Butikk, Tregjerde, Folkevogn, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-n-437-014