Nils Busvold

[Bryggen]

Senhøsten 1939

Personbil, By- og småsteder, Sykkel, Kaianlegg, Gutt, Lastebil, Tobakkhandel, Kiosk, Strikkegenser, Knebukse, Sykkelbud, Agfacolor

Fotografi ubb-bs-ok-11860-008

Olai Schumann Olsen

[Engelgården]

Engelgården

Gatelys, By- og småsteder, Hestekjerre, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Smalgang

Fotografi ubb-so-0897

Olaf Andreas Svanøe

Englegaarden nedover

Trehusbebyggelse by, Tønne, Pakkhus

Fotografi ubb-bros-00753

Olai Schumann Olsen

[Engelgaarden]

Statuer/Skulptur, Forretningsgård

Fotografi ubb-so-3022

Olai Schumann Olsen

[Bryggen, Engelgården]

Bryggen, Engelgården

By- og småsteder, Smalgang

Fotografi ubb-so-0087

Olai Schumann Olsen

[Engelgaarden]

Statuer/Skulptur, Forretningsgård

Fotografi ubb-so-3021