Diverse brev og trykksaker m. m. vedk. Harmonien, vesentlig fra tiden 1850-70, alt papirer efter kjøbm. Alex. B. Grieg: 2

1861-08-19

Papirer efter kjøbm. Alex. B. Grieg (død 1917).

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Musikk, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kulturliv

Brev ubb-ms-0527-b-1-a-02

Würthle & Sohn, Salzburg

Nürnberg. Burgfreiung

By- og småsteder, Slottsbygning

Fotografi ubb-bs-q-00029