Hyrekontrakter m. m. ca. 1790 – 1810

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Laug

Kontrakt ubb-ms-0167-10-114-128

Bjørn Helland-Hansen

Fiskerijournal.

Feltbøker etter oseanograf professor Bjørn Helland-Hansen.

Havforskning, Feltarbeid, Fiske, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2080-a-11-020-b

Brev til Commisionen til en Dampbaads Anskaffelse i Bergen

1826-07-15

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskipet Oscar, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-j-b-061

Ukjent

Farsund. Torvet med båthavnen.

u.å.

By- og småsteder, Fiskehandel, Havn, Varebil

Postkort ubb-bs-pkn-00471