Hyrekontrakter m. m. ca. 1790 – 1810

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Laug

Kontrakt ubb-ms-0167-10-114-128

Ukjent

Farsund. Torvet med båthavnen.

u.å.

By- og småsteder, Havn, Fiskehandel, Varebil

Postkort ubb-bs-pkn-00471