Knud Knudsen

Blybergs Hotel, Sundvolden, Ringerike

Vei, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-2127-0767