Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mulesvingen]

1960-07-04

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-009445

Atelier KK

[Flomskader i Sandviken]

1936-12-15

Gate, Folkemengde, Flom

Fotografi ubb-kk-n-418-050