Ukjent

[Kong Haakon i Stavanger]

Kong Haakons besøk under det 7de landsturnstevne i Stavanger i juni 1911

Flag, Flagg, Postkort, Kongelig besøk, Tribune

Postkort ubb-bs-pkn-00897

Knud Knudsen

Parti af Stavanger

Vågen sett fra Valbjergstårnet

Seilskip, Kaianlegg, Trehusbebyggelse by, Havnebod

Fotografi ubb-kk-1318-0189

Knud Knudsen

Stavanger.

By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-1318-3448

C.A. Erichsen

Parti fra Stavanger

Kortet er stemplet 23.12.1913.

By- og småsteder, Postkort, Oversiktsbilde, Kaianlegg

Postkort ubb-bs-pkn-00395

Knud Knudsen

Stavanger.

By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-1318-3449