Atelier KK

[Arbeidere ved bergens Bliktrykkeri]

1956-03-27

Interiør fra Bergens Bliktrykkeri.

Arbeider, Arbeidsklær, Verkstedsmaskin, Fabrikkhall, Blikktrykkeri

Fotografi ubb-kk-n-460-118

Atelier KK

[Bergens Bliktrykkeri]

Arbeidere ved Bergens Bliktrykkeri.

Arbeider, Arbeidsklær, Blikktrykkeri

Fotografi ubb-kk-n-460-108