Oscar Sophus Sund

Krukki 11/8-1930

1930-08-11

Landskap, Hytte

Fotografi ubb-sund-144

Oscar Sophus Sund

Krukki 11/8-1930

1930-08-11

Landskap, Hytte

Fotografi ubb-sund-145

John Bernhard Rekstad

3. Panorama fra Svartisen set fra nordsiden av Glaamaaga 1900 el. 1910

Landskap, Isbre, Geologi

Fotografi ubb-jr-194-016

John Bernhard Rekstad

Seter søndenfor Krukkistuen 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-194-004

John Bernhard Rekstad

S. Bjellaavatn og Midtisfjeld 1911

Landskap, Geologi, Vann

Fotografi ubb-jr-194-008

John Bernhard Rekstad

1. Panorama fra Svartisen set fra nordsiden av Glaamaaga 1900 el. 1910

Landskap, Isbre, Geologi

Fotografi ubb-jr-194-014

John Bernhard Rekstad

Terrasser i den østre dalside ved Krukkistuen 1911

Landskap, Geologi, Elv

Fotografi ubb-jr-194-006

John Bernhard Rekstad

Svartisen Glomvand 1891

Landskap, Isbre, Geologi

Fotografi ubb-jr-194-012

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Physisk og oeceonomisk Beskrivelse over Ranens Præstegjæld i Nordlandene

1833-01-30

Fortale datert Hemnes prestegaard. 30.01.1833. 2 farvelagte zoologische plansjer.

1800-tallet, Zoologi, Botanikk, Geografi, Religion, Samer, Næringsliv, Sørsamer, Helgelands flora

Manuskript ubb-ms-0315-a

Oscar Sophus Sund

Krukki 11/8-1930

1930-08-11

Landskap, Kvinne, Mann, Hytte

Fotografi ubb-sund-143

John Bernhard Rekstad

Nedefter Glaamdal fra haug 840 1900 el. 1910

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-194-017

John Bernhard Rekstad

Svartisen Ranenpartiet ned mod "Selma" 1891

Landskap, Isbre, Geologi

Fotografi ubb-jr-193-003

John Bernhard Rekstad

Morænelandskap ved S. Bjellaavatn 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-194-010

John Bernhard Rekstad

Elven søndenfor Krukkistuen 1911

Landskap, Geologi, Elv

Fotografi ubb-jr-194-003

John Bernhard Rekstad

Bolna 1393 fra Stødi 1912

Landskap, Mann, Geologi

Fotografi ubb-jr-194-020

John Bernhard Rekstad

Ranen [...] 1900

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-193-010

John Bernhard Rekstad

Svartisen Storbræen i Vesterdalen set oppe fra Svartisen 1891

Landskap, Isbre, Geologi

Fotografi ubb-jr-193-004

John Bernhard Rekstad

Ranen [...] 1900

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-193-009

John Bernhard Rekstad

2. Panorama fra Svartisen set fra nordsiden av Glaamaaga 1900 el. 1910

Landskap, Isbre, Geologi

Fotografi ubb-jr-194-015

John Bernhard Rekstad

Terrasser nord for Storbækken midt for Krukkistuen 1911

Landskap, Geologi, Elv

Fotografi ubb-jr-194-007

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Physisk og oeceonomisk Beskrivelse over Ranens Præstegjæld i Nordlandene med Lappernes Historie og dered Gudelære

1834-03-04

Avkrift av Ms 315 c. .5 kolorerte plansjer av dragter, slæder og seilfartøirer

1800-tallet, Zoologi, Botanikk, Geografi, Meteorologi, Religion, Samer, Seilskip, Næringsliv, Sørsamer, Helgelands flora

Manuskript ubb-ms-0315-d

John Bernhard Rekstad

Svartisen Den store bræ i Blakaadalen 1891

Landskap, Isbre, Geologi

Fotografi ubb-jr-193-015

John Bernhard Rekstad

Rauskreden 1900

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-193-008

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Physisk og oeceonomisk Beskrivelse over Ranens Præstegjæld i Nordlandene med Lappernes Historie og dered Gudelære

1834-03-04

Fortale datert Hemnes prestegaard. 04.03.1834. Foran kolorert planche med ranværinger i sine forskjellige drakter.

1800-tallet, Akvarell, Tegning, Zoologi, Botanikk, Geografi, Meteorologi, Religion, Samer, Næringsliv, Sørsamer, Helgelands flora

Manuskript ubb-ms-0315-c

John Bernhard Rekstad

Svartisen Bre I i Blakaadalen 1891

Landskap, Isbre, Geologi

Fotografi ubb-jr-193-001

John Bernhard Rekstad

Fra Høgtuva 1900

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-193-011

John Bernhard Rekstad

Terrasser ved Storbækken fra Krukkistuen 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-194-005

John Bernhard Rekstad

Morændækket landskap paa østsiden av S. Bjellåvatn 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-194-002

John Bernhard Rekstad

Fra Mo i Ranen 1900

Landskap, Bygninger, Geologi

Fotografi ubb-jr-193-005

John Bernhard Rekstad

Leppetelt og ren ved Stokka og Gubbeltugga 1912

Landskap, Reinsdyr, Lavvo, Geologi

Fotografi ubb-jr-194-019

John Bernhard Rekstad

Terrasse ved s. enden av S. Bjellaavatn 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-194-001

John Bernhard Rekstad

Sete i Storklumpen ved Bjellaaga 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-194-011

John Bernhard Rekstad

Toppen av Steindalstind 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-194-021

John Bernhard Rekstad

Svartisen Glaamdalsbræ og Istind fra haug 840 i Glaamdal 1910

Landskap, Isbre, Geologi

Fotografi ubb-jr-194-018

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Physisk og oeceonomisk Beskrivelse over Ranens Præstegjæld i Nordlandene

1833-01-30

Avskrift av Ms 315 a. Slutter med 5te kapitells 2den avdeling

1800-tallet, Zoologi, Botanikk, Geografi, Religion, Samer, Næringsliv, Sørsamer, Helgelands flora

Manuskript ubb-ms-0315-b

John Bernhard Rekstad

Fossen i Glaamaaga 1900 el. 1910

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-194-013

John Bernhard Rekstad

Rauskreden Sjena 1900

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-193-006

John Bernhard Rekstad

Morænelandskap ved søndre Bjellaavatn set mot Krukki 1911

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-194-009

John Bernhard Rekstad

Rauskreden Sjena 1900

Landskap, Geologi

Fotografi ubb-jr-193-007