Daniel Eberhard Baring

Clavis Diplomatica efter Danielis Eberhardi Baringii: Alphabeta varia.

Avskift der har tilhørt W. F. K. Christie. Indeholder desuten et par optegnelser efter forskjellige kilder av middelalderlig skriftarter.

Historisk-antikvariske skrifter, Clavis diplomatica, Skrifttegn, Skrifttyper

Manuskript ubb-ms-0069