Avskrift av diplom datert 1455, 2. juli. Elfsborg (Gøteborg)

1455-07-02

Kong Christian I gir hver kannik i Trondhjem skattefrihet for en gård i hans kannikdømme. Avskrift på papir ved major Niels Alstrup Dahl, ”af Schønings Beskrivelse over Trondhjems Domkirke”. På samme avskrift også av diplom ...

Middelalderen, Prester, Skatt, Diplomer, Konger, Kirkehistorie, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0135

Arne Bjørndal

Verdensutstillinga i Gøteborg 1923

Fra v. Torkjell Haugerud, Lorentz Hop, Olav Moe, Gunnulf Borgen

Bunad, Mann, Spelemann, Mannsbunad, Felespiller

Fotografi ubb-bs-ok-00579-001

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-05-07

Avskrift fra 1951. Brevet gjelder tyskernes deltagelse under Kongressen, og Brøgger ønsker å møte Shetelig personlig for å dele sensitiv informasjon om dette. Kongressen refererer til Kongress for forhistorie og protohistorie som ble avholdt i ...

Brev, Arkeologi, Tyskland

Brev ubb-ms-1195-29-06

Arne Bjørndal

Verdensutstillinga i Gøteborg 1923

Fra v. Torkjell Haugerud, Lorentz Hop, Olav Moe, Gunnulf Borgen

Mann, Spelemann, Mannsbunad, Felespiller

Fotografi ubb-bs-ok-00562-010

G.F. Engblad

Kontoutskrift for Hans Falch fra G.F. Engblad

1880-01-15

Manuskript ubb-ms-2107-i-01

Gustaf Fredrik Hjort

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Gustaf Fredrik Hjort

1843-06-06

Medisin

Brev ubb-ms-2083-b-1-05

L. Wåhlin

Göteborgs Stadsbibliotek 1890-1915 : Et minnesskrift av L. Wåhlin

Bak i boken finnes to sider med tilsammen syv pålimte originale Ex Libriser fra boksamlinger ved Göteborgs Stadsbibliotek.

Boksamling, Bibliotek, Minneskrift, Bibliotekshistorie, Ex libris

Bok ubb-bokstav-a-box-22-01