Atelier KK

[Interiør fra Edw. Andersens kjøttforretning, Markeveien 2a]

1959-08-29

Interiør fra Edw. Andersens kjøttforretning, Markeveien 2a

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Gutt, Kjøtthandel, Vekt, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk

Fotografi ubb-kk-n-473-008

Atelier KK

[Edwin Andersen kjøttforretning, Store Markevei 2a]

Haldis Fosse står helt til høyre i bildet

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeidsklær, Kjøtthandel, Vekt, Slakter, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk, Slagtere & pølsemakere

Fotografi ubb-kk-n-367-013

Atelier KK

[Interiør fra Edw. Andersens kjøttforretning, Markeveien 2a]

1959-08-29

Interiør fra Edw. Andersens kjøttforretning, Markeveien 2a

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Arbeidsklær, Kjøtthandel, Vekt, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk

Fotografi ubb-kk-n-473-007

Atelier KK

[Edwin Andersen, kjøttforretning, Store Markevei 2a]

Edwin Andersen, kjøttforretning, Store Markevei 2a

By- og småsteder, Gate, Butikk, Kjøtthandel, Brostein, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-kk-n-315-022

Atelier KK

[Edwin Andersen kjøttforretning, Store Markevei 2a]

Haldis Fosse står helt til høyre i bildet

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeidsklær, Kjøtthandel, Vekt, Slakter, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk, Slagtere & pølsemakere

Fotografi ubb-kk-n-367-014