Atelier KK

[Interiør, Edwin Andersen kjøttforretning, Store Markevei 2a]

Interiør, Edwin Andersen kjøttforretning, Store Markevei 2a

Kvinne, Kvinner i arbeid, Kjøtthandel, Arbeidsklær, Vekt, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk, Slagtere & pølsemakere

Fotografi ubb-kk-n-367-013

Atelier KK

[Interiør fra Edw. Andersens kjøttforretning, Markeveien 2a]

1959-08-29

Interiør fra Edw. Andersens kjøttforretning, Markeveien 2a

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Gutt, Kjøtthandel, Vekt, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk

Fotografi ubb-kk-n-473-008

Atelier KK

[Interiør fra Edw. Andersens kjøttforretning, Markeveien 2a]

1959-08-29

Interiør fra Edw. Andersens kjøttforretning, Markeveien 2a

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Kjøtthandel, Arbeidsklær, Vekt, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk

Fotografi ubb-kk-n-473-007

Atelier KK

[Edwin Andersen, kjøttforretning, Store Markevei 2a]

Edwin Andersen, kjøttforretning, Store Markevei 2a

By- og småsteder, Gate, Butikk, Kjøtthandel, Brostein, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-kk-n-315-022

Atelier KK

[Interiør Edwin Andersen kjøttforretning, Store Markevei 2a]

Interiør Edwin Andersen kjøttforretning, Store Markevei 2a

Kvinne, Kvinner i arbeid, Kjøtthandel, Arbeidsklær, Vekt, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk, Slagtere & pølsemakere

Fotografi ubb-kk-n-367-014