K. Knudsen & Co

Bergen- Typografbyen

Bergen hadde et stort boligproblem også før brannen i 1916. En del fagforeninger gikk sammen om å føre opp boliger for sine medlemmer, slik typografene gjorde da de bygget "Typebyen" ved Mulen i årene etter ...

By- og småsteder, Postkort, Bolighus, Boligfelt

Fotografi ubb-kk-pk-0841