Catharine Hermine Kølle

'Mariboe'

Mariboe på Lolland, Danmark. Trolig malt 1826-1827. Signatur: Tegnet af C.H. Kølle.

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Maleri ubm-bf-diby-000395