Atelier KK

[Vestlandske metall verk ]

Interior, Interiør og innredning, Arbeider, Worker, Jern- og metallvarefabrikk, Mann, Man, Verksted, Workshop, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-448-024

Atelier KK

[Vestlandske metall verk ]

Gruppeportrett, Port, Jern- og metallvarefabrikk, Mann, Man, Hatt, Frakk, Verksted, Workshop, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-448-027

Atelier KK

[Vestlandske metall verk ]

Interior, Interiør og innredning, Arbeider, Worker, Jern- og metallvarefabrikk, Mann, Man, Verksted, Workshop, Industribygning, Maskin, Machine

Fotografi ubb-kk-n-448-026

Atelier KK

[Vestlandske metall verk ]

Interior, Interiør og innredning, Arbeider, Worker, Jern- og metallvarefabrikk, Mann, Man, Verksted, Workshop, Industribygning, Maskin, Machine

Fotografi ubb-kk-n-448-025

Atelier KK

[Vestlandske metall verk ]

Interior, Interiør og innredning, Arbeider, Worker, Jern- og metallvarefabrikk, Mann, Man, Verksted, Workshop, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-448-023

Atelier KK

[Vestlandske metall verk ]

Gruppeportrett, Port, Jern- og metallvarefabrikk, Mann, Man, Hatt, Frakk, Verksted, Workshop, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-448-022

Atelier KK

[Vestlandske metall verk ]

Gate, Port, Jern- og metallvarefabrikk, Personbil, Verksted, Workshop, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-448-028