Atelier KK

[Vestlandske metall verk ]

Interiør, Arbeider, Mann, Jern- og metallvarefabrikk, Industribygning, Verksted

Fotografi ubb-kk-n-448-024

Atelier KK

[Vestlandske metall verk ]

Gruppeportrett, Mann, Hatt, Port, Jern- og metallvarefabrikk, Industribygning, Verksted, Frakk

Fotografi ubb-kk-n-448-027

Atelier KK

[Vestlandske metall verk ]

Interiør, Arbeider, Mann, Jern- og metallvarefabrikk, Maskin, Industribygning, Verksted

Fotografi ubb-kk-n-448-026

Atelier KK

[Vestlandske metall verk ]

Interiør, Arbeider, Mann, Jern- og metallvarefabrikk, Maskin, Industribygning, Verksted

Fotografi ubb-kk-n-448-025

Atelier KK

[Vestlandske metall verk ]

Interiør, Arbeider, Mann, Jern- og metallvarefabrikk, Industribygning, Verksted

Fotografi ubb-kk-n-448-023

Atelier KK

[Vestlandske metall verk ]

Gruppeportrett, Mann, Hatt, Port, Jern- og metallvarefabrikk, Industribygning, Verksted, Frakk

Fotografi ubb-kk-n-448-022

Atelier KK

[Vestlandske metall verk ]

Personbil, Gate, Port, Jern- og metallvarefabrikk, Industribygning, Verksted

Fotografi ubb-kk-n-448-028