Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-05-16

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-018114

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053021

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1965-07-13

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-152493

Knud Knudsen & Co.

Parti fra Hylkje

Landskap

Fotografi ubb-kk-nkx-0151

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1965-07-13

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-152494

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1965-07-13

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-152499

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1965-07-13

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-152489

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053022

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1965-07-13

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-152492

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-05-16

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-018119

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053072

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-06-26

Hylkje

Flyfoto, Buss, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-032048

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1965-07-13

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-152430

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053044

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053073

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1965-07-13

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-152437

Widerøe's Flyveselskap A/S

Hylkje, Åsane

1961-08-23

Hylkje kai. Låven og våningshuset på bruksnummer 1 midt på bildet. Bak det hvite våningshuset fra 1901 ser vi "Joahuset", det gamle, røde våningshuset med steingavler.

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg

Fotografi ubb-w-f-053047

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053070

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-06-26

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-032046

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1965-07-13

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-152486

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053043

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-06-26

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-032049

Ukjent

Brudlaup på Hylkje i Åsane kring 1920

Spelemann Arne Bjørndal

Bryllup, Kvinnebunad, Spelemann, Brudefølge, Brudepar, Tromme, Felespiller

Fotografi ubb-bs-ok-00844-002

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-05-16

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-018115

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-06-26

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-032050

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-05-16

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-018120

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1965-07-13

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-152497

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-06-26

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-032045

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053050

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1965-07-13

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-152496

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053051

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1965-07-13

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-152487

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1965-07-13

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-152436

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-05-16

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-018117

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-05-16

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-018112

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053018

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-06-26

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-032051

[Hylkje]

1961-06-26

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-032047

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053046

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053045

Widerøe's Flyveselskap A/S

Hylkje

1963-06-06

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-109347

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1965-07-13

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-152498

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1965-07-13

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-152491

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-05-16

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-018118

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053020

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053019

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1965-07-13

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-152490

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1965-07-13

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-152495

Widerøe's Flyveselskap A/S

Hylkje

1961-05-16

Hylkjeneset

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-018111

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-06-26

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-032044

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1965-07-13

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-152438

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053053

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-05-16

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-018116

Widerøe's Flyveselskap A/S

Hylkje

1963-06-06

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-109348

Widerøe's Flyveselskap A/S

Hylkje, Åsane

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053017

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053052

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053071

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1965-07-13

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-152488

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-05-16

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-018113

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1965-07-13

Hylkje

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-152485

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hylkje]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053049