Atelier KK

[Parti fra Klosterhjørnet og Halvkannebakken med grøntanlegg]

Parti fra Klosterhjørnet og Halvkannebakken med grøntanlegg

Kvinne, Bolighus, Gate, Balkong, Stakittgjerde, Murbolig

Fotografi ubb-kk-n-242-023

Solveig Greve

[Ballspill forbudt]

Halvkannebakken

Barn i lek, Personbil, By- og småsteder, Fotball, Gutt, Hverdagsklær, Ballspill, Parkering

Fotografi ubb-sg-004-031

Gustav Brosing

Halvkannebakken

1958-03-31

Bolighus, Jente, Inntilvegge

Fotografi ubb-bros-00346c

Atelier KK

[Parti fra Klosterhjørnet og Halvkannebakken med grøntanlegg]

Parti fra Klosterhjørnet og Halvkannebakken med grøntanlegg

Bolighus, Gate, Balkong, Stakittgjerde, Murbolig

Fotografi ubb-kk-n-242-024

Solveig Greve

[Ballspill forbudt]

Halvkannebakken / Markeveien. På tomten er nå bygget Markeveien 14

Barn i lek, Personbil, By- og småsteder, Arbeider, Fotball, Gutt, Hverdagsklær, Ballspill, Parkering

Fotografi ubb-sg-004-030

Widerøe's Flyveselskap A/S

Den Nationale Scene-Bergen

Gartnergaten er oppkalt etter Niels Mohrs gartneri. Gartneriet lå på tomten der Kalmarhuset ligger i dag, Zoom inn på Kalmar-tomten

Flyfoto, Teaterbygning, Park, Oversiktsbilde, Gartneri

Fotografi ubb-w-sh-005076