Atelier KK

[Parti fra Klosterhjørnet og Halvkannebakken med grøntanlegg]

Parti fra Klosterhjørnet og Halvkannebakken med grøntanlegg

Kvinne, Woman, Gate, Balkong, Bolighus, Residential Building, Stakittgjerde, Murbolig

Fotografi ubb-kk-n-242-023

Solveig Greve

[Ballspill forbudt]

Halvkannebakken

Barn i lek, By- og småsteder, Cities and villages, Fotball, Gutt, Boy, Personbil, Hverdagsklær, Ballspill, Parkering

Fotografi ubb-sg-004-031

Gustav Brosing

Halvkannebakken

1958-03-31

Jente, Girl, Bolighus, Residential Building, Inntilvegge

Fotografi ubb-bros-00346c

Atelier KK

[Parti fra Klosterhjørnet og Halvkannebakken med grøntanlegg]

Parti fra Klosterhjørnet og Halvkannebakken med grøntanlegg

Gate, Balkong, Bolighus, Residential Building, Stakittgjerde, Murbolig

Fotografi ubb-kk-n-242-024

Solveig Greve

[Ballspill forbudt]

Halvkannebakken / Markeveien. På tomten er nå bygget Markeveien 14

Arbeider, Worker, Barn i lek, By- og småsteder, Cities and villages, Fotball, Gutt, Boy, Personbil, Hverdagsklær, Ballspill, Parkering

Fotografi ubb-sg-004-030

Widerøe's Flyveselskap A/S

Den Nationale Scene-Bergen

Gartnergaten er oppkalt etter Niels Mohrs gartneri. Gartneriet lå på tomten der Kalmarhuset ligger i dag, Zoom inn på Kalmar-tomten

Flyfoto, Aerial photo, Teater, Park, Oversiktsbilde, Overview, Gartneri

Fotografi ubb-w-sh-005076