Atelier KK

Oversigtskart over nedslagsfeltet

Ang. Hattebergselven.

Kart, Vannkraftutbygging

Fotografi ubb-kk-n-159-002

Atelier KK

Arrangement for varegrind og luker

Ang. Hattebergselven.

Vannkraftutbygging

Fotografi ubb-kk-n-159-012

Atelier KK

Stabilitetsundersøkelse av dam ved Prestevand

Ang. Hattebergselven.

Demning, Vannkraftutbygging

Fotografi ubb-kk-n-159-013

Atelier KK

Længdeprofil av Rørgaten

Ang. Hattebergselven.

Vannkraftutbygging, Rørgate

Fotografi ubb-kk-n-159-011

Atelier KK

Kart over nedslagsfeltet for Hattebergsvasdraget Rosendal

Kart, Vannkraftutbygging

Fotografi ubb-kk-n-159-001

Atelier KK

Damprofil for Prestevand

1917-08-09

Angaaende Hattebergselven. Kvinnherreds kommunale Elektricitetsverk.

Demning, Vannkraftutbygging

Fotografi ubb-kk-n-159-006

Atelier KK

Dam og kanal ved Ørevand

Ang. Hattebergselven.

Demning, Vannkraftutbygging

Fotografi ubb-kk-n-159-008

Atelier KK

Fordelingsbassin. Rørindtak og ventilhus.

Ang. Hattebergselven.

Vannkraftutbygging

Fotografi ubb-kk-n-159-004

Atelier KK

Tunnelindtak i Prestevand

Ang. Hattebergselven

Vannkraftutbygging

Fotografi ubb-kk-n-159-009

Atelier KK

Tunnelindtak i Prestevand

Ang. Hattebergselven.

Vannkraftutbygging

Fotografi ubb-kk-n-159-005

Atelier KK

Kraftstation

Ang. Hattebergselven, Rosendal.

Kraftstasjon, Vannkraftutbygging

Fotografi ubb-kk-n-159-007

Atelier KK

Tunnelkart

Ang. Hattebergselven.

Vannkraftutbygging

Fotografi ubb-kk-n-159-010

Atelier KK

Oversigtskart over nedslagsfeltet

Ang. Hattebergselven.

Kart, Vannkraftutbygging

Fotografi ubb-kk-n-159-003