Atelier KK

[Bergens Skillingsbank]

Arkitektur og byggeskikk, Gatelys, Kvinne, Bygninger, By- og småsteder, Gate, Mann, Bank, Brostein, Inngangsparti, Fortau

Fotografi ubb-kk-n-410-051

Atelier KK

[Bergens Skillingsbank]

Arkitektur og byggeskikk, Kvinne, Bygninger, By- og småsteder, Gate, Mann, Bank, Brostein, Inngangsparti, Fortau

Fotografi ubb-kk-n-410-050

Atelier KK

[Eksteriør Bergen Skillingsbank]

Arkitekt: Egill Reimers.

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Gate, Bank, Gutt, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-417-073