Atelier KK

[Biskop Peter Hansson Hognestads gravferd]

1931-09-05

Prest, Hest, Begravelse, Folkemengde, Gravfølge, Likvogn

Fotografi ubb-kk-n-353-054

ubb-bs-fol-01729

Domkirkesmuget, i dag Domkirkeplassen. Huset til venstre har adresse Kong Oscarsgate 34.

Trehusbebyggelse by, Murhus

Fotografi ubb-bs-fol-01729