Ukjent

[Smørsallmenningen i 1890-årene]

Smørsallmenningen i 1890-årene

Gate, Butikk, Håndkjerre, Barn i arbeid, Manufakturhandel, Fetevare, Løpegutt

Fotografi ubb-bros-05043

Oppi kortforlag

Bergen Strandgaten

Postkort, Gate, Folkemengde, Håndkjerre, Fotografisk atelier

Fotografi ubb-bros-05045