Ukjent

[Smørsallmenningen i 1890-årene]

Smørsallmenningen i 1890-årene

Butikk, Gate, Barn i arbeid, Håndkjerre, Løpegutt, Manufakturhandel, Fetevare

Fotografi ubb-bros-05043

Oppi kortforlag

Bergen Strandgaten

Postkort, Gate, Folkemengde, Håndkjerre, Fotografisk atelier

Fotografi ubb-bros-05045